Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 48: Line 48:
# Vloga p53 pri ohranjanju genoma
# Vloga p53 pri ohranjanju genoma
# Trans-translacija
# Trans-translacija
-
# Od RNA neodvisna elongacija
+
# Od RNA neodvisna elongacija (Aleksandra Uzar, )

Revision as of 09:20, 4 April 2016

V študijskem letu 2015/16 bodo seminarji obsegali dve med seboj povezani temi: Popravljanje okvar in mutacij ter mehanizme rekombinacije genetskega materiala. Tema je razdeljena na 16 poglavij, pri čemer zadnja poglavja zajemajo posebne primere in mehanizme popravljanja, ki niso vezani na DNA, pač pa na proces translacije pri poškodovani RNA. Kot izhodišče za pripravo si najprej preberite ustrezna poglavja v učbeniku, kjer so ta navedena na spodnjem seznamu. Naslove lahko v okviru danih izhodišč prilagodite, ne smete pa se odmakniti od osnovne teme seminarja.

Vsako temo obdelajo praviloma dva ali trije študenti. Predlagate lahko tudi dodatne teme ali spremembe naslovov, če se vam to zdi smiselno. Vsaka skupina pripravi povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ne več kot 1500 besedami in ga objavi na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Pripravite tudi predstavitev, dolgo pribl. 15 min. Razširjenega seminarja ni treba pripraviti v pisni obliki; napišete samo povzetek na wikiju in predstavite seminar v predavalnici.

Vsaka skupina mora objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje en dan pred predstavitvijo (do polnoči), torej najkasneje v nedeljo ali v torek za ponedeljkove oziroma sredine seminarje. Predstavitve seminarjev 1-4 bodo 23. maja, 5-8 25. maja, 9-12 30. maja, 13-16 pa 1. junija 2016. Za vsak seminar imate na voljo 14-18 minut časa, da ga predstavite, sledi pa razprava (~5 min.). Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. V povzetku navedite, kdo je napisal kateri del (na wiki strani uporabite zavihek 'discussion').

Vsebina seminarjev je izpitna snov, razen seminarjev št. 4 ter 13-16.


Poglavja za seminarje so:

 1. Direktno popravljanje mutacij (9.7)
 2. Popravljanje z izcepom baze (9.8)
 3. Popravljanjem z izcepom nukleotida (9.9)
 4. Xeroderma pigmentosum
 5. Popravljanje neujemanja (9.10)
 6. SOS-popravljanje (9.11)
 7. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic (10.1)
 8. Mitozna rekombinacija (10.2)
 9. Nehomologno povezovanje koncev (10.4)
 10. Mejozna rekombinacija (10.5)
 11. Razreševanje Hollidayevega križišča (15.6)
 12. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina (16.9)
 13. Menjava spola pri kvasovki (15.9.)
 14. Vloga p53 pri ohranjanju genoma (str. 400)
 15. Trans-translacija (translacija pri poškodovani mRNA)
 16. Od RNA neodvisna elongacija (Science 347, 75 (2015)Vpišite se v oklepaj za naslovom seminarja:


 1. Direktno popravljanje mutacij
 2. Popravljanje z izcepom baze
 3. Popravljanjem z izcepom nukleotida (Petra Hruševar, Gašper Žun, Uroš Zavrtanik)
 4. Xeroderma pigmentosum
 5. Popravljanje neujemanja
 6. SOS-popravljanje
 7. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 8. Mitozna rekombinacija
 9. Nehomologno povezovanje koncev
 10. Mejozna rekombinacija
 11. Razreševanje Hollidayevega križišča
 12. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina
 13. Menjava spola pri kvasovki
 14. Vloga p53 pri ohranjanju genoma
 15. Trans-translacija
 16. Od RNA neodvisna elongacija (Aleksandra Uzar, )


Naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, na katero napišite povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]

Primer, kako so bili urejeni seminarji v prejšnjih letih, si lahko ogledate na strani Reprogramiranje celic.

Personal tools