Porini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

GMarolt (Talk | contribs)
(New page: Porini so katerekoli membranske beljakovine, ki tvorijo kanale skozi [http://sl.wikipedia.org/wiki/Celi%C4%8Dna_membrana celično membrano]. ---- == Zgradba == Večina porinov, ki so v z...)
Next diff →

Current revision

Porini so katerekoli membranske beljakovine, ki tvorijo kanale skozi celično membrano.


Zgradba

Večina porinov, ki so v zunanji membrani gramnegativnih bakterij, je sestavljena iz treh enakih podenot, ki se v celoti razširijo skozi celično membrano in skoznjo oblikujejo pot, ki meri okoli 1 nm v premeru. Po zgradbi in obliki so beta sodčki, kar pomeni, da so sodom podobne strukture, z luknjo v sredini. Te luknje so primerne velikosti, da čeznje lahko prehajajo snovi po principu difuzije. Pore pa se lahko odpirajo in zapirajo, kar je ključnega pomena za odpornost proti bakterijam.


Funkcija

So transporterji, ki sodelujejo pri prenosu snovi skozi celično membrano. Ne prepuščajo vseh snovi skozi membrano, ampak so selektivni. Zaradi velikosti pore lahko skozi prehajajo samo enostavne molekule kot so voda, aminokisline in enostavni sladkorji.Porini pa lahko tudi dodatno omejujejo prehod z razporeditvijo nabitih aminokislin ob notranjem robu, kar pomeni, da lahko prepuščajo samo polarne ali samo nepolarne snovi oziroma snovi z določenim nabojem.


Viri: 1. http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/303/5666/1947c 2. http://www.encyclopedia.com/doc/1O6-porin.html 3. http://www.nature.com/emboj/journal/v27/n15/abs/emboj2008137a.html

Personal tools