Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA

From Wiki FKKT

Revision as of 16:23, 26 April 2010 by Tjasi.Bercic (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Znanstveniki iz Univerze Newcastle so prvič razvili pionirsko tehniko, ki omogoča prenos DNA med dvema oplojenima jajčecema pri ljudeh. Tehnika pomaga preprečevati prenos resnih podedovanih motenj znanih tudi kot mitohondrijske bolezni.[1]Mitohondriji so deli celice z lastno dedno zasnovo, ki v celici skrbijo za ustvarjanje potrebne energije. Med spolnimi celicami jih imajo samo jajčeca, ne pa tudi spermiji, zato se mitohondriji na potomce vedno prenašajo po materini strani. Težava nastane, če so mitohondriji kakorkoli okvarjeni, saj to lahko pri otroku povzroči vrsto za zdaj neozdravljivih bolezni, od možganskih okvar do okvar na srcu, jetrih, ledvicah in mišicah. Da je prenos mitohondrijskih bolezni možno preprečiti s prenosom jedra oplojene celice z okvarjenimi mitohondriji v jajčece brez teh nepravilnosti, so znanstveniki že dokazali s poskusom na miših, sedaj pa je to možno tudi pri ljudeh.

Namen raziskave je bil ugotoviti ali je možen prenos DNA v človeških zarodkih in kolikšen delež zarodkov preživi šest do osem dni ˝in vitro˝ter koliko donatorske mtDNA se prenese na nov zarodek. Rezultati raziskave so pokazali, da je bil najmanjši prenos mtDNA darovalčeve zigote v prejemnikovo zigoto 2%,pri čemer veliko zarodkov ni vsebovalo mtDNA.Po prenosu dveh jeder se je samo 8,3% neobičajno oplojenih zarodkov razvilo do stopnje blastociste.[2]

Raziskave so dokaz načela, da so raziskovalci sposobni preprečiti prenos mitohondrijskih bolezni, s čimer imajo matere možnost roditi zdravega otroka.

Personal tools