Prenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi

From Wiki FKKT

Revision as of 03:31, 4 January 2011 by Damjana Hriberšek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Danes je težko najti področje v biologiji v kateri lipidi ne bi imeli pomembne, če ne celo ključne vloge kot signalne in regulatorne molekule. Sfingolipidi so skupina polarnih lipidov, ki jih najdemo v membranah. To skupino predstavljajo: ceramidi, sfingomielini in glikosfingolipidi. Mnoge lipide, kamor sodijo vse zgoraj opisane molekule pa lahko uvrstimo med tako imenovane bioaktivne lipide, ki sodelujejo v uravnavanju celične rasti, smrti, staranju, adheziji, migracijam, pri vnetjih, angiogenezi in znotrajceličnih premikih (npr. ceramid, sfingozin, sfingozin-1-fosfat, ceramid-1-fosfat in lizo-sfingomielin )

Za dešifriranje mehanizmov teh različnih celičnih funkcij je potrebno razumevanje kompleksnih poti sfingolipidnega metabolizma ter mehanizma, ki uravnava nastajanje lipidov ter njihovo delovanje. Splošno razumevanje bioaktivnih sfingolipidov (ter tudi ostalih lipidov) zahteva raziskovanje na vsaj dveh nivojih. Na osnovnem nivoju poteka opisovanje raznolikih specifičnih mehanizmov s katerimi je metabolizem sfingolipidov reguliran ter molekularnih mehanizmov s katerimi produkti bioaktivnih lipidov prenesejo njihove individualne signale. Na višjem in lipidno-specifičnem nivoju pa je potrebno poznavanje metabolične organizacije encimov sfingolipidnega metabolizma in njihovih medsebojnih razmerij, znotrajceličnih in znotrajmembranskih lokalizacij, lipidnih vmesnih poti, metaboličnih transformacij bioaktivnih lipidov in integracij ali koordinacij celotnih odzivov. Metabolizem sfingolipidov večinoma poteka v evkariontih, kljub temu pa ga najdemo tudi v bakterijah vrste Sphingomonas.

Personal tools