Pridobivanje morfija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Luka Bevc (Talk | contribs)
(New page: Morfij pridobivajo iz surovega opija in je legalno dostopen v obliki soli, topnih v vodi. Najpogostejše oblike so morfijev sulfat in morfijev hidroklorid. Obe substanci sta bela praška, ...)
Next diff →

Current revision

Morfij pridobivajo iz surovega opija in je legalno dostopen v obliki soli, topnih v vodi. Najpogostejše oblike so morfijev sulfat in morfijev hidroklorid. Obe substanci sta bela praška, grenkega okusa in topna v vodi. Morfin (ali morfij) je glavni alkaloid v opiju in spada med tako imenovane opiate. V medicini velja za enega najmočnejših analgetikov med naravnimi snovmi in je prvi alkaloid, ki so ga izolirali v čisti obliki ter je predstavljal začetek nove znanstvene discipline - farmakologije. Znanstveniki so do končne biosintetske pridelave morfija, prišli z karakterizacijo dveh ključnih encimov, ki do sedaj še nista bila znana. Zadnji koraki, z pomočjo teh dveh encimov do morfija, vključujejo dva demilacijska dogodka, ki se lahko pojavita v eni od dveh poti, kar je pa odvisno od predpostavljene demetilaze. Na začetku raziskave, so predvidevali, da je encim, ki povzroča produkt, P450s, ki drugače temelji na homolognih človeških encimih, kot je kodein citokrom CYP2D6, ki se nahaja v jetrih. Raziskovalci so uporabili fenotip mutanta za identifikacijo teh dveh encimov dioksigenaz, ki katalizirata O-demetilacijo kodeina in tirozina. Kinetično izpeljani podatki iz poskusov so pokazali, da sledi biosintetska pot od tirozina prek kodein, in ne od tirozina prek oripavina. Z reakcijo imenovano Nash so avtorji pokazali, da je demetilacija mogoča preko hidroksilacije na metilno funkcionalnost in se s formaldehidom proizvaja kot T6ODM in CODM v isti družini encimov, kot človeški histoni in nukleobaze N-demetilaze.

Personal tools