Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov

From Wiki FKKT

Revision as of 09:53, 13 April 2015 by Spela Tomaz (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Uvod


Namen


Potek dela in rezultati


Zaključek

Personal tools