Revision history of "Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika."

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 16:43, 5 April 2014 Vito Francic (Talk | contribs) (5,968 bytes) (New page: Človeška monoklonska protitelesa imajo visoko specifičnost do določenega antigena. So pa v nekaterih terapevtskih aplikacijah bolj uporabna bispecifična protitelesa. To so protitelesa...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools