Prostaciklin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Evatrdin (Talk | contribs)
(New page: '''PROSTACIKLIN''' ali '''prostaglandin I2''' (PGI2) je derivat arahidonske kisline in spada med eikozanoide (lipide). To so pomožni hormoni, ki delujejo na mestu nastanka. Iz a...)
Next diff →

Revision as of 16:16, 1 January 2013

PROSTACIKLIN ali prostaglandin I2 (PGI2) je derivat arahidonske kisline in spada med eikozanoide (lipide). To so pomožni hormoni, ki delujejo na mestu nastanka.

Iz arahidonske kisline pod vplivom encima ciklooksigenaze najprej nastane PGH2. V žilnih endotelijskih celicah pa iz prostaglandina H2 (PGH2), pod vplivom encima prostaciklinsintaze, nastaja PGI2.

Odkrili so ga leta 1976. Je močan vazodilatator , ki sodeluje pri relaksaciji mišic in ima antagonistične učinke proti tromboksanu. Je tudi močen zaviralec agregacije trombocitov (zavira aktivacijo krvnih ploščic).

PGI2 ima kratek razpolovni čas. Pri 37°C in pH 7,4 je razpolovni čas 2min, zato deluje blizu mesta sinteze. PGI2 je stabilnejši v bazičnem mediju, še posebej pri pH nad 8,4. Pri 22°C po 20 min ni več zaznati njegovega delovanja, saj preide v stabilen produkt 6-keto PGF1α. Molekulska formula je C20H32O5.

Kot zdravilna učinkovina je prostaciklin znan pod imenom epoprostenol. Kot vazodilatator razširi in sprosti žile v pljučih in drugih delih telesa, s tem pa omogoči lažji pretok krvi po telesu. Uporablja se za zdravljenje visokega krvnega pritiska v pljučih (bolezen: pulmonary arterial hypertension- pljučna hipertenzija) in olajša simptome kot so težko dihanje in utrujenost. Poveča tudi zmožnost gibanja.

Personal tools