Provitamini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: ==Provitamini== Provitamini so organske substance, iz katerih se v organizmu lahko sintetizirajo [http://sl.wikipedia.org/wiki/Vitamin vitamini]. Poznamo več vrst provitaminov, ki se v ...)
(Ergosterol)
Line 10: Line 10:
===Ergosterol===
===Ergosterol===
-
[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/images/ergosterol.jpg&imgrefurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html&usg=__Tg9PeXZekHtDCV4N3F6xJBKOW9w=&h=200&w=330&sz=13&hl=sl&start=0&sig2=xZwdGAhTkV90jICYVq4dZw&zoom=1&tbnid=AcOiX_MDX3AO7M:&tbnh=142&tbnw=235&ei=N0YFTeqzLoOVOrf3hKgB&prev=/images%3Fq%3Dergosterol%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DN%26biw%3D1116%26bih%3D470%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=649&vpy=110&dur=279&hovh=160&hovw=264&tx=102&ty=97&oei=N0YFTeqzLoOVOrf3hKgB&esq=1&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0 Ergostero]l je provitamin [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamina D2]. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid steroidi]. Najdemo ga le v glivah in je kemijsko soroden [http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol holesterolu]. Ergosterol se s pomočjo ultravijoličnih žarkov pretvori v ergokalciferol ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamin D2], ki pomaga pri pravilnem razvoju kosti pri ljudeh in drugih sesalcih.  
+
[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/images/ergosterol.jpg&imgrefurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html&usg=__Tg9PeXZekHtDCV4N3F6xJBKOW9w=&h=200&w=330&sz=13&hl=sl&start=0&sig2=xZwdGAhTkV90jICYVq4dZw&zoom=1&tbnid=AcOiX_MDX3AO7M:&tbnh=142&tbnw=235&ei=N0YFTeqzLoOVOrf3hKgB&prev=/images%3Fq%3Dergosterol%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DN%26biw%3D1116%26bih%3D470%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=649&vpy=110&dur=279&hovh=160&hovw=264&tx=102&ty=97&oei=N0YFTeqzLoOVOrf3hKgB&esq=1&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0 Ergosterol] je provitamin [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamina D2]. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid steroidi]. Najdemo ga le v glivah in je kemijsko soroden [http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol holesterolu]. Ergosterol se s pomočjo ultravijoličnih žarkov pretvori v ergokalciferol ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamin D2], ki pomaga pri pravilnem razvoju kosti pri ljudeh in drugih sesalcih.
===7-dehidroholesterol===
===7-dehidroholesterol===

Revision as of 08:28, 13 December 2010

Contents

Provitamini

Provitamini so organske substance, iz katerih se v organizmu lahko sintetizirajo vitamini. Poznamo več vrst provitaminov, ki se v organizmu sintetizirajo v različne vitamine.

Beta-karoten

Beta-karoten je provitamin vitamina A. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo karotenoidi. V jetrih se pretvarja v vitamina A glede na potrebe organizma in tako veča odpornost organizma v boju z boleznimi, predvsem so tu mišljene maligne spremembe. Je najučinkovitejši pri zagotavljanju zadostnih količin vitamina A (retinola) v organizmu. Beta-karoten se spreminja v vitamin A takrat, ko ga telo potrebuje, preostala količina pa deluje kot antioksidant.

Ergosterol

Ergosterol je provitamin vitamina D2. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo steroidi. Najdemo ga le v glivah in je kemijsko soroden holesterolu. Ergosterol se s pomočjo ultravijoličnih žarkov pretvori v ergokalciferol ali vitamin D2, ki pomaga pri pravilnem razvoju kosti pri ljudeh in drugih sesalcih.

7-dehidroholesterol

7-dehidroholesterol je provitamin vitamina D3 in je holesterolu podoben prekurzor. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [steroidi steroidi] in je najpomembnejši provitamin za človeka. V razmeroma visoki koncentraciji ga najdemo v koži, kjer ga sončna svetloba ali UV-obsevanje spremeni v holekalciferol. Hidroksilacija v 25-hidroksi-spojino poteka v jetrih, druga hidroksilacija v pravi, učinkoviti 1,25-dihidroksiholekalciferol pa v ledvicah.

Viri:

http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html#d

http://en.wikipedia.org/wiki/Ergosterol

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-carotene.png

http://www.difar.si/katalog/product.php?product_id=1030015212

http://www.ezdravje.com/si/vitmin/vitamini/provitamini/

•Karlson, Peter, 1980: Biokemija. Ljubljana: DZS.

Personal tools