Provitamini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Ergosterol)
Line 14: Line 14:
===7-dehidroholesterol===
===7-dehidroholesterol===
-
[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/images/7dehydrocholesterol.jpg&imgrefurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html&usg=__jPpGp1Pl9dDD96ZBDGz_J4lWHDI=&h=180&w=330&sz=12&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=PdJtHobbZdmyzM:&tbnh=133&tbnw=244&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26hl%3Dsl%26biw%3D1116%26bih%3D446%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=386&vpy=110&dur=102&hovh=144&hovw=264&tx=57&ty=53&ei=HRwFTcKlIYSeOrKi-KcB&oei=HRwFTcKlIYSeOrKi-KcB&esq=1&page=1&ndsp=9&ved=1t:429,r:1,s:0 7-dehidroholesterol] je provitamin [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamina D3] in je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol holesterolu] podoben prekurzor. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [[http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid steroidi] steroidi] in je najpomembnejši provitamin za človeka. V razmeroma visoki koncentraciji ga najdemo v koži, kjer ga sončna svetloba ali UV-obsevanje spremeni v holekalciferol. Hidroksilacija v 25-hidroksi-spojino poteka v [http://sl.wikipedia.org/wiki/Jetra jetrih], druga hidroksilacija v pravi, učinkoviti 1,25-dihidroksiholekalciferol pa v [http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledvica ledvicah].
+
[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/images/7dehydrocholesterol.jpg&imgrefurl=http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html&usg=__jPpGp1Pl9dDD96ZBDGz_J4lWHDI=&h=180&w=330&sz=12&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=PdJtHobbZdmyzM:&tbnh=133&tbnw=244&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26hl%3Dsl%26biw%3D1116%26bih%3D446%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=386&vpy=110&dur=102&hovh=144&hovw=264&tx=57&ty=53&ei=HRwFTcKlIYSeOrKi-KcB&oei=HRwFTcKlIYSeOrKi-KcB&esq=1&page=1&ndsp=9&ved=1t:429,r:1,s:0 7-dehidroholesterol] je provitamin [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D vitamina D3] in je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol holesterolu] podoben prekurzor. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [[http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid steroidi]] in je najpomembnejši provitamin za človeka. V razmeroma visoki koncentraciji ga najdemo v koži, kjer ga sončna svetloba ali UV-obsevanje spremeni v holekalciferol. Hidroksilacija v 25-hidroksi-spojino poteka v [http://sl.wikipedia.org/wiki/Jetra jetrih], druga hidroksilacija v pravi, učinkoviti 1,25-dihidroksiholekalciferol pa v [http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledvica ledvicah].
===Viri:===
===Viri:===

Revision as of 08:35, 13 December 2010

Contents

Provitamini

Provitamini so organske substance, iz katerih se v organizmu lahko sintetizirajo vitamini. Poznamo več vrst provitaminov, ki se v organizmu sintetizirajo v različne vitamine.

Beta-karoten

Beta-karoten je provitamin vitamina A. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo karotenoidi. V jetrih se pretvarja v vitamina A glede na potrebe organizma in tako veča odpornost organizma v boju z boleznimi, predvsem so tu mišljene maligne spremembe. Je najučinkovitejši pri zagotavljanju zadostnih količin vitamina A (retinola) v organizmu. Beta-karoten se spreminja v vitamin A takrat, ko ga telo potrebuje, preostala količina pa deluje kot antioksidant.

Ergosterol

Ergosterol je provitamin vitamina D2. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo steroidi. Najdemo ga le v glivah in je kemijsko soroden holesterolu. Ergosterol se s pomočjo ultravijoličnih žarkov pretvori v ergokalciferol ali vitamin D2, ki pomaga pri pravilnem razvoju kosti pri ljudeh in drugih sesalcih.

7-dehidroholesterol

7-dehidroholesterol je provitamin vitamina D3 in je holesterolu podoben prekurzor. Spada v skupino spojin, ki se imenujejo [steroidi] in je najpomembnejši provitamin za človeka. V razmeroma visoki koncentraciji ga najdemo v koži, kjer ga sončna svetloba ali UV-obsevanje spremeni v holekalciferol. Hidroksilacija v 25-hidroksi-spojino poteka v jetrih, druga hidroksilacija v pravi, učinkoviti 1,25-dihidroksiholekalciferol pa v ledvicah.

Viri:

http://themedicalbiochemistrypage.org/vitamins.html#d

http://en.wikipedia.org/wiki/Ergosterol

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-carotene.png

http://www.difar.si/katalog/product.php?product_id=1030015212

http://www.ezdravje.com/si/vitmin/vitamini/provitamini/

•Karlson, Peter, 1980: Biokemija. Ljubljana: DZS.

Personal tools