RNA-interferenca

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Skupine)
(Skupine)
Line 39: Line 39:
# Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
# Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
# Evolucijski pomen RNAi (Špela Pohleven, Rok Vene, Jana Verbančič)
# Evolucijski pomen RNAi (Špela Pohleven, Rok Vene, Jana Verbančič)
-
# Odkritje in delovanje kompleksa RISC
+
# Odkritje in delovanje kompleksa RISC(Ula Štok, Sara Primec, Maša Mirkovič)
# Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni(Veronika Jarc, Tjaša Goričan, Kaja Javoršek)
# Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni(Veronika Jarc, Tjaša Goričan, Kaja Javoršek)
# Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah(Tina Gregorič, Sara Draščič, Teja Banič)
# Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah(Tina Gregorič, Sara Draščič, Teja Banič)

Revision as of 08:36, 3 March 2012

Predstavitev seminarja 2011/12

Seminarska tema pri predmetu Molekularna biologija (Biokemija, 2. letnik) v študijskem letu 2011/12 je utišanje izražanja genov z RNA-interferenco. Študenti se bodo razporedili v več skupin (po 3 študente) in obdelali isto temo z več vidikov. Pripravili bodo kratka predavanja znotraj letnika in napisali povzetek v obliki wiki-strani. Naslovi poglavij so:

 1. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 2. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA) (2000-2001)
 3. Odkritje encima 'dicer' (2000-2001)
 4. Odkritje mikro-RNA (miRNA) (2001)
 5. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA) (2003)
 6. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha (2003-)
 7. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi (2003-2004)
 8. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa) (2006)
 9. Evolucijski pomen RNAi (2006-)
 10. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 11. Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 12. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 13. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 14. Biotehnološka uporaba RNAi
 15. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi

Povezave do nekaterih ključnih člankov najdete na strani RNAi Web.

Vsako temo obdelajo trije študenti. Predlagate lahko tudi dodatne teme ali spremembe naslovov, če se vam to zdi smiselno. Vsaka skupina pripravi povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ga objavi na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Pripravite tudi predstavitev, dolgo pribl. 15 min. (več o tem v nadaljevanju).

Vse skupine morajo objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 2.4. opolnoči. Predstavitve seminarjev 1 - 4 bodo 4.4., 5 - 8 6.4., 9 - 12 11.4 in 13 - 15 13.4. Vsaka skupina ima torej za predstavitev 14-18 minut časa, sledi pa razprava (~5 min.). Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. V povzetku navedite, kdo je napisal kateri del (na wiki-strani uporabite zavihek 'discussion').


Skupine

Skupine za projektno nalogo - po trije za vsako poglavje (imena in priimke vpišite v oklepaj za naslovom teme):

 1. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (Andrej Vrankar,Jernej Mustar,Dominik Kert)
 2. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA) (Tanja Korpar, Ines Šterbal)
 3. Odkritje encima 'dicer' (Iza Ogris, Maja Grdadolnik, Karmen Hrovat)
 4. Odkritje mikro-RNA (miRNA) (Mitja Crček, Rok Štemberger, Tjaša Flis)
 5. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA) (Alja Zottel, Eva Knapič, Taja Karner)
 6. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha (Ines Kerin, Petra Malavašič)
 7. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi (Mirjam Kmetič, Ana Dolinar)
 8. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 9. Evolucijski pomen RNAi (Špela Pohleven, Rok Vene, Jana Verbančič)
 10. Odkritje in delovanje kompleksa RISC(Ula Štok, Sara Primec, Maša Mirkovič)
 11. Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni(Veronika Jarc, Tjaša Goričan, Kaja Javoršek)
 12. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah(Tina Gregorič, Sara Draščič, Teja Banič)
 13. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi (Maja Remškar, Monika Škrjanc)
 14. Biotehnološka uporaba RNAi (Marko Radojković, Sandi Botonjić)
 15. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi (Andreja Bratovš, Matja Zalar, Tamara Marić)


Naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, na katero napišite povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte naslednji oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]

Kako so bili urejeni seminarji lani, si lahko ogledate na strani Epigenetsko uravnavanje izražanja genov, kjer boste našli tudi dodatne informacije za bolj poglobljeno učenje Molekularne biologije na to temo.

Personal tools