Revision history of "Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 11:36, 9 November 2018 MDolinar (Talk | contribs) (2,680 bytes) (New page: Na tej strani je opisan postopek za ┼ítudente 3. letnika biokemije ob izboru mentorja za diplomo. Po tem, ko so ┼ítudentje razporejeni po mentorjih - to je opisano kot del postopkov, pove...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools