Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
Razumevanje podvajanja DNA in popravnih mehanizmov, nam pomaga pri zdravljenju rakavih celic z zdravili, tako da naredimo tumorje bolj občutljive ali da predvidimo, kako se bodo bolniki odzvali na določeno zdravljenje.  
Razumevanje podvajanja DNA in popravnih mehanizmov, nam pomaga pri zdravljenju rakavih celic z zdravili, tako da naredimo tumorje bolj občutljive ali da predvidimo, kako se bodo bolniki odzvali na določeno zdravljenje.  
-
Raziskava nam hkrati odkriva gene, ki predisponirajo za raka pri ljudeh (npr. gen raka na dojkah [http://ghr.nlm.nih.gov/gene=brca2 BRCA-2] je vključen v popravke DNA).
+
Raziskava nam hkrati odkriva gene, ki predisponirajo za raka pri ljudeh (npr. gen raka na dojkah [http://ghr.nlm.nih.gov/gene=brca2 BRCA-2] je vključen v popravke DNA). (http://ultrazvuk-tarle.hr/images/uploads/br22_breastcancer_stage1.jpg Slika 2)

Revision as of 23:07, 30 December 2009

PCNA je pomemben tako za popravke DNA kot tudi za sintezo DNA. PCNA, ki se ovije okoli dvojne vijačnice(Slika 1), pomaga obdržati DNA polimerazo na mestu, kjer encim pomaga pri pomnoževanju DNA. PCNA ima podobno funkcijo med DNA podvajanjem- ko se pari kromosomov postavijo v ravnino in si izmenjujejo verigi DNA. Podvajanje se začne, ko se celice delijo in tvorijo jajčeca in spermije ter takrat, ko celice skušajo popraviti napake, pri katerih se križata obe verigi DNA.

Znanstveniki so uporabili označene DNA substrate pri čiščenju proteina v testni epruveti; ta sistem se uporablja pri preučevanju obnašanja drugih molekul, ki so vključene v podvajanje in popravke DNA. Metodo so preizkušali na kvasovkah. Ker celice kvasovk zato niso postale rakotvorne, so sklepali, da sta njihova rekombinacija in popravni mehanizem enako pomembna kot pri človeku.

Terapija raka s sevanjem ali z zdravili povzroča mutacije v DNA rakavih celic. Po zadostnem številu mutacij, maligne celice odmrejo.

Razumevanje podvajanja DNA in popravnih mehanizmov, nam pomaga pri zdravljenju rakavih celic z zdravili, tako da naredimo tumorje bolj občutljive ali da predvidimo, kako se bodo bolniki odzvali na določeno zdravljenje. Raziskava nam hkrati odkriva gene, ki predisponirajo za raka pri ljudeh (npr. gen raka na dojkah BRCA-2 je vključen v popravke DNA). (http://ultrazvuk-tarle.hr/images/uploads/br22_breastcancer_stage1.jpg Slika 2)

Personal tools