Revision history of "Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 10:35, 17 May 2010 Vesna (Talk | contribs) (1,371 bytes) (New page: Številne epidemiološke študije so pokazale, da lahko naravne sestavine prehrane pomagajo pri preprečevanju različnih bolezni, zato rdeče vino dobiva veliko pozornosti v zadnjem času...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools