Receptor za inzulin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (10:16, 23 March 2010) (view source)
 

Current revision

V molekularni biologiji so receptorji inzulina prekomembranski receptorji, ki jih aktivira inzulin. So kinazni proteini in pripadajo skupini tirozin kinaza receptorjev, saj delujejo kot encimi, ki katalizirajo fosforilacijske reakcije ali reakcije, ki dodajo fosfatno skupino snovi preko ATP-ja. Nahajajo se na celičnih membranah jeternih celic. Sestavljeni so iz dveh alfa in dveh beta podenot (v nekateri viri ju navajata tudi kot podenoti IR-A in IR-B). Po ena molekula inzulina se veže na vsako alfa podenoto, ki je izvencelična, in šele potem beta podenota, ki je vezana na alfa podenoto z žveplenim mostičkom in ki sega skozi membrano, pošlje signal, ki povzroči, da citoplazemski rep receptorskega proteina spremeni obliko. Ta sprememba povzroči, da se aktivirajo kinazni deli znotraj celice. Aktivirani receptorji inzulina nato aktivirajo številne različne tarče znotraj celice. Te tarče so pogosto encimi, kar vodi k povišanju ali nižanju različnih kemijskih reakcij povezanih z glukozo, kot je pretvorba glukoze v glikogen in maščobo.


slika


Dodatne informacije:

Scientist Live

AJP Cell Physiology


Viri:

Bio Davison

Wikipedia

Wise Geek

Personal tools