Revision history of "Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 16:00, 22 April 2010 Laura.Ogrin (Talk | contribs) (1,573 bytes) (New page: [http://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine Dopamin] je neurotransmiter pomemben pri vzbujanju občutka ugodja in s tem povezanimi nagrajevalnimi sistemi v naših možganih. Dopamin se veže na...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools