Regulatorni protein v embrionalnih celicah

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Sara (Talk | contribs)
(New page: Pot od izvorne embrionalne celice pa do diferencirane celice je od začetka do konca regulirana z geni, Genom pri tem pomagajo beljakovine imenovane histoni. Poznamo 5 glavnih razredov: H...)
Next diff →

Current revision

Pot od izvorne embrionalne celice pa do diferencirane celice je od začetka do konca regulirana z geni, Genom pri tem pomagajo beljakovine imenovane histoni. Poznamo 5 glavnih razredov: H1, H2A, H2B, H3, H4. Celica za to da vzpostavi, vzdržuje, sporoča, utiša specifične genov uporablja več specifičnih mehanizmov. Eden izmed teh je kemična modifikacija histonov. Poznamo več histonskih različic, ki se med seboj razlikujejo le za nekaj aminokislin. Kot že zgoraj omenjeno obstaja skupina H3 in ena izmed različic te skupine je H3.3, to je histon, ki je prisoten v embrionalnih celicah na različnih regijah v genomu ( tam kjer so aktivni geni in na telomerah- predel na koncu kromosoma ) in je reguliran z različnimi faktorji, ki skrbijo za lokalizacijo H3.3.. Na začetku so mislili, da je za lokalizacijo odgovoren le histonski šaperon Hira, vendar so študije pokazale, da je prisotnih več različnih regulatornih faktorjev( ATRX, DRXX, CAF-1). Do sedaj vemo da je protein Hira odgovorn za lokalizacijo H3.3 na genih, medtem ko je ATRX odgovoren za lokalizacijo H3.3. na telomerah. ATRX je član SNF2 družine- chromatin remodeling factor. Zanimiv pa je tudi zato, ker mutacija na genu, ki ga kodira povzroči gensko bolezen imenovano ATR-X sindrom.

Personal tools