Reverzna transkriptaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
Katalizira procese v:<sup>[[Reverzna transkriptaza#Viri|[3]]]</sup>
Katalizira procese v:<sup>[[Reverzna transkriptaza#Viri|[3]]]</sup>
-
* retrovirusih - omogoča prepis virusne RNA na DNA gostitelja
+
* [[Retrovirus|retrovirusih]] - omogoča prepis virusne RNA na DNA gostitelja
* pararetrovirusih (hepadnavirusi - infekcije v jetrih živali, caulimovirusi - inficirajo rastline) - virusna genomska DNA se preko RNA prepiše na gostiteljevo
* pararetrovirusih (hepadnavirusi - infekcije v jetrih živali, caulimovirusi - inficirajo rastline) - virusna genomska DNA se preko RNA prepiše na gostiteljevo
-
* retrotransposonih, tj. transposonih oz. delih DNA, ki se premeščajo znotraj genoma; retrotransponosi se v genomu premeščajo s preko RNA intermediatov, katerih sintezo katalizira reverzna transkriptaza
+
* retrotransposonih, tj. [[transposon|transposonih]] oz. delih DNA, ki se premeščajo znotraj genoma; retrotransponosi se v genomu premeščajo s preko RNA intermediatov, katerih sintezo katalizira reverzna transkriptaza
-
* retronski msr DNA - omogoča sintezo msDNA (multi-copy single-stranded DNA)
+
* retronski [[msr DNA|msr DNA]] - omogoča sintezo [[msDNA|msDNA]] (multi-copy single-stranded DNA)

Revision as of 21:51, 12 December 2010

Reverzna transkriptaza je encim (EC 2.7.7.49), ki spada v razred transferaz. Katalizira podaljševanje DNA verige na 3'- koncu na osnovi RNA matrice, torej omogoča prepis RNA na DNA (en. RNA-directed DNA polymerase). Za začetek potrebuje že obstoječ RNA ali DNA primer – ne more ustvariti verige od začetka ("de novo").[1] Kratka shema reakcije: deoxynucleoside triphosphate + DNAn = diphosphate + DNAn+1

Slika: HIV reverse transcriptase

Prepis poteka tako, da na obstoječi primer dodaja posamezne nukleotide, ki so komplementarni RNA matrici, torej katalizira proces, ki poteka v nasprotni smeri kakor transkripcija, od koder izvirata tako ime encima kot tudi procesa, ki ga katalizira - reverzna transkripcija (shema procesa): [4]

  • Reverzna transkriptaza omogoča prepis RNA verige v dsDNA (double-stranded DNA) - reverzna transkripcija.
  • Najprej na podlagi matrične RNA sintetizira komplementarno verigo DNA - polimerazna funkcija encima.
  • Že med sintezo cepi RNA verigo na krajše kose - PPT (polypurine tract) - .
  • V nadaljnji sintezi druge verige DNA dobijo PPT-kosi vlogo primerja.

Odkrila sta jo neodvisno drug od drugega Howard Temin, University of Wisconsin-Madison in David Baltimore, MIT (Massachusetts Institute of Technology). Skupaj z Renatom Dulbeccom so za ta dosežek leta 1975 prejeli Nobelovo nagrado.[2]

Katalizira procese v:[3]

  • retrovirusih - omogoča prepis virusne RNA na DNA gostitelja
  • pararetrovirusih (hepadnavirusi - infekcije v jetrih živali, caulimovirusi - inficirajo rastline) - virusna genomska DNA se preko RNA prepiše na gostiteljevo
  • retrotransposonih, tj. transposonih oz. delih DNA, ki se premeščajo znotraj genoma; retrotransponosi se v genomu premeščajo s preko RNA intermediatov, katerih sintezo katalizira reverzna transkriptaza
  • retronski msr DNA - omogoča sintezo msDNA (multi-copy single-stranded DNA)


Viri

Zunanje povezave

Personal tools