Reverzna transkriptaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Reverzna transkriptaza je encim (EC 2.7.7.49), ki spada v razred transferaz. Katalizira podaljševanje DNA verige na 3'- koncu na osnovi RNA-matrice, torej omogoča prepis RNA na DNA (angl. RNA-directed DNA polymerase). Za začetek potrebuje že obstoječ začetni oligonukleotid (RNA ali DNA) – ne more ustvariti verige od začetka ("de novo").[1]

Kratka shema reakcije: deoksinukleozid-trifosfat + DNAn = difosfat + DNAn+1

Slika: HIV reverse transcriptase

Prepis poteka tako, da na obstoječi začetni oligonukleotid dodaja posamezne nukleotide, ki so komplementarni RNA-matrici, torej katalizira proces, ki poteka v nasprotni smeri kakor transkripcija, od koder izvirata tako ime encima kot tudi procesa, ki ga katalizira - reverzna (obratna) transkripcija (shema procesa): [4]

  • Reverzna transkriptaza omogoča prepis verige RNA v dsDNA (dvojnoverižna DNA, angl. double-stranded DNA) - reverzna transkripcija.
  • Najprej na podlagi matrične RNA sintetizira komplementarno verigo DNA - polimerazna funkcija encima.
  • Že med sintezo cepi verigo RNA na krajše kose - PPT (angl. polypurine tract).
  • V nadaljnji sintezi druge verige DNA dobijo PPT-kosi vlogo primerja.

Odkrila sta jo neodvisno drug od drugega Howard Temin (University of Wisconsin-Madison) in David Baltimore (MIT, Massachusetts Institute of Technology). Skupaj z Renatom Dulbeccom so za ta dosežek leta 1975 prejeli Nobelovo nagrado.[2]

Katalizira procese v:[3]

  • retrovirusih - omogoča prepis virusne RNA v DNA, ki nato vstopi v genom gostitelja
  • pararetrovirusih (hepadnavirusi - infekcije v jetrih živali, kaulimovirusi - okužijo rastline) - virusna genomska DNA se preko RNA prepiše na gostiteljevo
  • retrotranspozonih, tj. transpozonih oz. delih DNA, ki se premeščajo znotraj genoma; retrotranspozoni se v genomu premeščajo preko RNA- intermediatov, katerih sintezo katalizira reverzna transkriptaza
  • retronski msr DNA - omogoča sintezo msDNA (angl. multi-copy single-stranded DNA)


Viri

Zunanje povezave

Personal tools