Ribonukleotidi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Ribonukleotidi (ribonucleotide; ribonucleotid) so nukleotidi,(nucleotid), ki so sestavljeni iz purinske ali pirimidinske baze,vezane na ribozo, ki je z estersko vezjo vezana na fosfatno s...)
Line 6: Line 6:
http://worldlingo.com/ma/enwiki/de/ribonucleotide
http://worldlingo.com/ma/enwiki/de/ribonucleotide
http://www.bfro.uni-lj.si/gost/smd/mikroslo/vsebina/r/rib
http://www.bfro.uni-lj.si/gost/smd/mikroslo/vsebina/r/rib
 +
 +
 +
Category:LEX

Revision as of 09:03, 5 January 2010

Ribonukleotidi (ribonucleotide; ribonucleotid) so nukleotidi,(nucleotid), ki so sestavljeni iz purinske ali pirimidinske baze,vezane na ribozo, ki je z estersko vezjo vezana na fosfatno skupino. Riboza je sladkor s petimi atomi ogljika. Take monomerne enote s polimerizacijo dajejo RNK (ribonukleinska kislina). Vsak ribonukleotid ima eno od štirih organskih baz:gvanin(G),citozin(C),adenin(A) in uracil(U). Timin (T),ki se nahaja v DNK, ga v RNK ni mogoče najti, kakor tudi ne v živih bitjih. Ribonukleotidi vsebujejo adenozin trifosfat (ATP), ki je glavni prenašalec energije znotraj celice.

Nukleotidi so organske spojine, ki so sestavljene iz treh struktur: dušikove baze, sladkorja in fosfatne skupine. So strukturne enote RNK in DNK. Sodelujejo pri sintezi drugih makromolekul. So sestavni deli koencimov (NAD, FAD, CoA) in vitaminov.

Viri: http://en.wikipedia.org/wiki/ribonucleotide http://worldlingo.com/ma/enwiki/de/ribonucleotide http://www.bfro.uni-lj.si/gost/smd/mikroslo/vsebina/r/rib


Category:LEX

Personal tools