Ribonukleotidi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (MASAMI moved to RIBONUKLEOTIDI)

Revision as of 09:14, 5 January 2010

Ribonukleotidi (ribonucleotide; ribonucleotid) so nukleotidi,(nucleotid), ki so sestavljeni iz purinske ali pirimidinske baze,vezane na ribozo, ki je z estersko vezjo vezana na fosfatno skupino. Riboza je sladkor s petimi atomi ogljika. Take monomerne enote s polimerizacijo dajejo RNK (ribonukleinska kislina). Vsak ribonukleotid ima eno od štirih organskih baz:gvanin(G),citozin(C),adenin(A) in uracil(U). Timin (T),ki se nahaja v DNK, ga v RNK ni mogoče najti, kakor tudi ne v živih bitjih. Ribonukleotidi vsebujejo adenozin trifosfat (ATP), ki je glavni prenašalec energije znotraj celice.

Nukleotidi so organske spojine, ki so sestavljene iz treh struktur: dušikove baze, sladkorja in fosfatne skupine. So strukturne enote RNK in DNK. Sodelujejo pri sintezi drugih makromolekul. So sestavni deli koencimov (NAD, FAD, CoA) in vitaminov.

Viri: http://en.wikipedia.org/wiki/ribonucleotide http://worldlingo.com/ma/enwiki/de/ribonucleotide http://www.bfro.uni-lj.si/gost/smd/mikroslo/vsebina/r/rib


Category:LEX

Personal tools