Ribonukleotidi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (08:17, 15 December 2010) (view source)
m (RIBONUKLEOTIDI moved to Ribonukleotidi: velike začetnice)
 

Current revision

Ribonukleotidi so nukleotidi, ki so sestavljeni iz purinske ali pirimidinske baze, vezane na ribozo, ki je z estrsko vezjo vezana na fosfatno skupino. Riboza je sladkor s petimi atomi ogljika. Take monomerne enote s polimerizacijo dajejo RNA (ribonukleinsko kislino). Vsak ribonukleotid ima eno od štirih organskih baz: gvanin(G),citozin(C),adenin(A) ali uracil(U) - slednji je po zgradbi in vlogi podoben timinu (T),ki ga najdemo samo v DNA, v RNA pa ne.

Nukleotidi so organske spojine, ki so sestavljene iz treh struktur: dušikove baze, sladkorja in fosfatne skupine. So strukturne enote RNA in DNA, sodelujejo pa tudi pri sintezi drugih makromolekul. So sestavni deli koencimov (NAD, FAD, CoA) in vitaminov.

Viri:
http://en.wikipedia.org/wiki/ribonucleotide
http://worldlingo.com/ma/enwiki/de/ribonucleotide
http://www.bfro.uni-lj.si/gost/smd/mikroslo/vsebina/r/rib

Personal tools