Revision history of "Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 18:05, 29 May 2017 Barbara Lipovšek (Talk | contribs) (4,490 bytes) (New page: == Butanol == Butanol je možni nadomestek tekočih goriv, saj se lahko kot 85-odstotni delež goriva uporabi v večini bencinskih motorjev z notranjim zgorevanjem brez dodatnih predelav m...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools