Sekretom

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
* [http://www.scienceboard.net/community/perspectives.251.html D. Caccia: Necessity of secretome data integration in the context of biological meaning]
* [http://www.scienceboard.net/community/perspectives.251.html D. Caccia: Necessity of secretome data integration in the context of biological meaning]
-
[ [Category:LEX] ]
+
 
 +
[[Category:LEX]]

Revision as of 23:32, 21 January 2014

Sekretom je skupina vseh proteinov, ki so skozi celično membrano kadarkoli in pod kakršnimikoli pogoji izločeni iz celice z različnimi mehanizmi sekrecije, ki vključujejo konstitutivne in regulirane sekretorne organele. Primer: Pot sekrecije v rastlinski celici. Sekretom vključuje tudi znotrajcelične proteine, izločene v supernatant po razpadu celice, apoptozi, nekrozi ali vezikulaciji (tvorbi veziklov) in receptorske ligande na površini celice. Primeri proteinov, ki spadajo v sekretom, so hormoni, prebavni encimi, citokini, kemokini, interferoni, rastni faktorji in kolonije stimulirajoči faktorji. Tako sekretom predstavlja kar 13–20 % človeškega proteoma in igra pomembno vlogo v celični migraciji, signaliziranju in komunikaciji.

Sekretom predstavlja pomembno skupino proteinov, ki nadzoruje in regulira mnogo bioloških in fizioloških procesov. Poleg tega pa ima nepogrešljivo vlogo pri mutaciji zdravih celic v rakave, zato lahko raziskave sekretoma pripomorejo k odkrivanju biomarkerjev raka. Sekretomske analize rakavih celic so enostavnejše in bolj specifične od analiz celega proteoma. Do sedaj so bili z njimi odkriti potencialni biomarkerji za mnogo vrst raka, na primer za raka na pljučih, jetrih, trebušni slinavki, prostati in prsih. Za slednjega je odkritje novih biomarkerjev še posebej pomembno, saj so do sedaj poznani le biomarkerji za prepoznavanje poznejših stanj raka.

Viri

Personal tools