Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (08:18, 4 February 2021) (view source)
(Seznam seminarjev)
 
(30 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
== Splošno ==
== Splošno ==
-
V študijskem letu 2018/19 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul'') predmeta ''[https://www.uni-lj.si/mma/urnikbmb1819/2018083115505071/ Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije]'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.
+
V študijskem letu 2020/21 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov'') predmeta ''Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 5 seminarjev iz nabora, ki ga študenti dobijo po e-pošti.
-
Teme pri prof. Dolinarju so letos povsem nove. Na prvem predavanju (14.2.) bo predstavljen pregled proteinskega inženirstva v biomedicini, na drugem (19.2.) rekombinantna in biotehnološka zdravila, na tretjem (21.2.) pa dizajnerska protitelesa in njihova uporaba. Tako bodo okvirno razporejene tudi teme seminarjev.
+
Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (11.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (16.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (18.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.
== Seznam seminarjev ==
== Seznam seminarjev ==
Line 13: Line 13:
!referent
!referent
|-
|-
-
|14. 02. 2019/
+
|11. 02. 2021/
-
|Fonfria et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071219/ Engineering Botulinum toxins to improve and expand targeting and SNARE cleavage activity]. Toxins (julij 2018)...
+
|[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33383075/] ali [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165620302765]....
-
| ---
+
|-
|-
-
|14. 02. 2019/
 
-
|Al-Qaisi et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6010430/ Transient AID expression for in situ mutagenesis with improved cellular fitness]. Scientific Reports (junij 2018).
 
-
| ---
 
|-
|-
-
|19. 02. 2019/
 
-
|Taktak-BenAmar et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5293700/ Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli]. AMB Express (februar 2018)...
 
-
| ---
 
|-
|-
-
|19. 02. 2019/
 
-
|Karray et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129630 Antibacterial, antifungal and anticoagulant activities of chicken PLA2group V expressed in Pichia pastoris]. Int. J. Biol. Macromol. (november 2017)...
 
-
| ---
 
|-
|-
-
|21. 02. 2019/
 
-
|Tran et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843001 Cell-free production of a therapeutic protein: Expression, purification, and characterization of recombinant streptokinase using a CHO lysate]. Biotechnol. Bioeng. (januar 2018)...
 
-
| ---
 
|-
|-
-
|21. 02. 2019/
 
-
|TBA   
 
-
| ---
 
|-
|-
-
|---/
+
|16. 02. 2021/
-
|---
+
|Xu et al., [https://www.nature.com/articles/s41467-020-19138-5 A synthetic biology platform for Type IV–V glycopeptide antibiotic production and discovery]. Nature Comm. 2020. ...
-
| ---  
+
|-
-
|--
+
|-
 +
|16. 02. 2021/
 +
|Michiels et al., [https://www.nature.com/articles/s41467-020-16721-8 Reverse engineering synthetic antiviral amyloids], Nature Comm. 2020. ...................................................... Adrijana
 +
|-
 +
|-
 +
|18. 02. 2021/
 +
|Chen et al., [https://www.thno.org/v11p1901.htm A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics], Theranostics 2021. .........Urša
 +
|-
 +
|-
 +
|18. 02. 2021/
 +
|Schoof et al., [https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1473 An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike], Science 2020. .... Tea
 +
|-
 +
|-
 +
|-
 +
|-     
 +
|-
 +
|-
|}
|}
Line 53: Line 53:
- pripraviti vprašanja za razpravo<br>
- pripraviti vprašanja za razpravo<br>
- sodelovati v razpravi<br>
- sodelovati v razpravi<br>
 +
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode<br>
'''Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:'''<br>
'''Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:'''<br>
-
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit<br>
+
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit<br>
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo <br>
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo <br>
Line 62: Line 63:
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju) <br>
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju) <br>
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave <br>
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave <br>
-
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate) <br>
+
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov) <br>
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne) <br>
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne) <br>
- uvod v razpravo <br>
- uvod v razpravo <br>
'''Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana.''' Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!
'''Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana.''' Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Current revision

Splošno

V študijskem letu 2020/21 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov) predmeta Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 5 seminarjev iz nabora, ki ga študenti dobijo po e-pošti.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (11.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (16.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (18.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
11. 02. 2021/ [1] ali [2]....
16. 02. 2021/ Xu et al., A synthetic biology platform for Type IV–V glycopeptide antibiotic production and discovery. Nature Comm. 2020. ...
16. 02. 2021/ Michiels et al., Reverse engineering synthetic antiviral amyloids, Nature Comm. 2020. ...................................................... Adrijana
18. 02. 2021/ Chen et al., A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics, Theranostics 2021. .........Urša
18. 02. 2021/ Schoof et al., An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike, Science 2020. .... Tea

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools