Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MDolinar (Talk | contribs)
(New page: == Splošno == V študijskem letu 2017/18 bomo zaradi manjšega števila vpisanih študentov izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul'') predmeta ''[https://www.uni-lj...)
Next diff →

Revision as of 09:57, 22 January 2018

Splošno

V študijskem letu 2017/18 bomo zaradi manjšega števila vpisanih študentov izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul) predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije v obliki seminarjev in konzultacij. Vsak od treh predavateljev bo posredoval 3-5 preglednih člankov, ki pokrivajo njegovo področje, kot študijsko gradivo. Izpitna vprašanja bodo večinoma iz te snovi, v manjšem deležu pa iz seminarjev. Vsak študent mora pripraviti en seminar pri vsakem od treh učiteljev. Razpisanih bo torej 3 x 5 seminarjev, ki bodo temeljili na raziskovalnih člankih. Pri izr. prof. Dolinarju bodo predstavitve vseh seminarjev 27. februarja 2018.

Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v delu modula, ki ga pokriva prof. Dolinar, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
27. 02. 2018/ Gulati et al.: Molecular cloning and biophysical characterization of CXCL3 chemokine. Int. J. Biol. Macromol. (februar 2018)... referent 1
27. 02. 2018/ Sengupta & Udgaonkar: Expression and purification of single cysteine-containing mutant variants of the mouse prion protein by oxidative refolding. Protein Expr. Purif. (december 2017). referent 2
27. 02. 2018/ Taktak-BenAmar et al.: Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli. AMB Express (februar 2018)... referent 3
27. 02. 2018/ Karray et al.: Antibacterial, antifungal and anticoagulant activities of chicken PLA2group V expressed in Pichia pastoris. Int. J. Biol. Macromol. (november 2017)... referent 4
27. 02. 2018/ Tran et al.: Cell-free production of a therapeutic protein: Expression, purification, and characterization of recombinant streptokinase using a CHO lysate. Biotechnol. Bioeng. (januar 2018)... referent 5
---
---

Vsak naj si izbere enega od seminarjev in mi izbiro sporoči po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools