Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 19: Line 19:
|26. 02. 2019/
|26. 02. 2019/
|Al-Qaisi et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6010430/ Transient AID expression for in situ mutagenesis with improved cellular fitness]. Scientific Reports (junij 2018)...
|Al-Qaisi et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6010430/ Transient AID expression for in situ mutagenesis with improved cellular fitness]. Scientific Reports (junij 2018)...
-
| ---
+
| Patrik
|-
|-
|28. 02. 2019/
|28. 02. 2019/

Revision as of 12:10, 14 January 2019

Splošno

V študijskem letu 2018/19 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul) predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.

Teme pri prof. Dolinarju so letos povsem nove. Na prvem predavanju (26.2.) bo predstavljen pregled proteinskega inženirstva v biomedicini, na drugem (28.2.) rekombinantna in biotehnološka zdravila, na tretjem (5.3.) pa dizajnerska protitelesa in njihova uporaba. Tako bodo okvirno razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
26. 02. 2019/ Fonfria et al.: Engineering Botulinum toxins to improve and expand targeting and SNARE cleavage activity. Toxins (julij 2018)... ---
26. 02. 2019/ Al-Qaisi et al.: Transient AID expression for in situ mutagenesis with improved cellular fitness. Scientific Reports (junij 2018)... Patrik
28. 02. 2019/ Lundy et al.: Inducing a transient increase in blood brain barrier permeability for improved liposomal drug therapy of glioblastoma multiforme. ACS Nano (december 2018)... ---
28. 02. 2019/ Lee et al.: Development of an inflammatory tissue-selective chimeric TNF receptor. Cytokine (januar 2019)... ---
28. 02. 2019/ Poecheim et al.: Development of stable liquid formulations for oligonucleotides. Eur. J. Pharm. Biopharm. (avgust 2018)... ---
05. 03. 2019/ Sampei et al.: Antibody engineering to generate SKY59, a long-acting anti-C5 recycling antibody. PLoS One (december 2018)... ---
05. 03. 2019/ Patel et al.: In vivo delivery of synthetic human DNA-encoded monoclonal antibodies protect against Ebolavirus infection in a mouse model. Cell Reports (november 2018) ... Sandra

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools