Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
Line 1: Line 1:
== Splošno ==
== Splošno ==
-
V študijskem letu 2019/20 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul'') predmeta ''[https://www.uni-lj.si/mma/urnik_bmb_1920/2019090415093341/]'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.
+
V študijskem letu 2020/21 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov'') predmeta ''Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 5 seminarjev iz nabora, ki ga študenti dobijo po e-pošti.
-
Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo na vrsti naslednje teme: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (13.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (18.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (20.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.
+
Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (11.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (16.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (18.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.
== Seznam seminarjev ==
== Seznam seminarjev ==
Line 13: Line 13:
!referent
!referent
|-
|-
-
|13. 02. 2020/
+
|11. 02. 2021/
-
|Warszawski et al.: [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prot.25786 Design of a basigin-mimicking inhibitor targeting the malaria invasion protein RH5]. Proteins (januar 2020)...
+
|[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33383075/] ali [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165620302765]....
-
| Hana
+
|-
|-
-
|13. 02. 2020/
 
-
|Lansing et al.: [https://academic.oup.com/nar/article/48/1/472/5634038 A heterodimer of evolved designer-recombinases precisely excises a human genomic DNA locus]. Nucleic Acids Research (januar 2020)...
 
-
| Eva
 
|-
|-
-
|18. 02. 2020/
 
-
|Rosini & Pollegioni: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963419302060 PEG-DAAO conjugate: A promising tool for cancer therapy optimized by protein engineering]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (februar 2020)...
 
-
| Matea
 
|-
|-
-
|18. 02. 2020/
 
-
|Kaya Özsan et al.: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224719311360 A new oligosaccharide-filgrastim conjugate prepared by enzymatic method: Preparation and physicochemical characterization]. Journal of Drug Delivery Science and Technology (februar 2020)...
 
-
| Klemen
 
|-
|-
-
|20. 02. 2020/
 
-
|Cao et al.: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517319309846 HER2-specific immunotoxins constructed based on single-domain antibodies and the improved toxin PE24X7]. International Journal of Pharmaceutics (januar 2020)...
 
-
| Olga
 
|-
|-
-
|20. 02. 2020/
+
|-
-
|Sulea et al.: [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2019.1682866 Structure-based engineering of pH-dependent antibody binding for selective targeting of solid-tumor microenvironment]. mAbs (januar 2020)...
+
|16. 02. 2021/
-
| Barbara
+
| [https://www.nature.com/articles/s41467-020-19138-5 A synthetic biology platform for Type IV–V glycopeptide antibiotic production and discovery]. ...
 +
|-
 +
|-
 +
|16. 02. 2021/
 +
|[https://www.nature.com/articles/s41467-020-16721-8 Reverse engineering synthetic antiviral amyloids]. ...
 +
|-
 +
|-
 +
|18. 02. 2021/
 +
|[https://www.thno.org/v11p1901.htm A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics]....
 +
|-
 +
|-
 +
|18. 02. 2021/
 +
|[https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1473 An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike]. ...
 +
|-
|-
|-
|/
|/

Revision as of 12:01, 21 January 2021

Splošno

V študijskem letu 2020/21 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov) predmeta Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 5 seminarjev iz nabora, ki ga študenti dobijo po e-pošti.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (11.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (16.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (18.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
11. 02. 2021/ [1] ali [2]....
16. 02. 2021/ A synthetic biology platform for Type IV–V glycopeptide antibiotic production and discovery. ...
16. 02. 2021/ Reverse engineering synthetic antiviral amyloids. ...
18. 02. 2021/ A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics....
18. 02. 2021/ An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike. ...
/ / /

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools