Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 34: Line 34:
|-
|-
|18. 02. 2021/
|18. 02. 2021/
-
|[https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1473 An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike]. ...
+
|[https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1473 An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike]. ... Tea
|-
|-
|-
|-

Revision as of 17:16, 21 January 2021

Splošno

V študijskem letu 2020/21 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov) predmeta Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 5 seminarjev iz nabora, ki ga študenti dobijo po e-pošti.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (11.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (16.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (18.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
11. 02. 2021/ [1] ali [2]....
16. 02. 2021/ A synthetic biology platform for Type IV–V glycopeptide antibiotic production and discovery. ...
16. 02. 2021/ Reverse engineering synthetic antiviral amyloids. ... Adrijana
18. 02. 2021/ A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics....
18. 02. 2021/ An ultrapotent synthetic nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by stabilizing inactive Spike. ... Tea
/ / /

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools