Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

Revision as of 07:51, 17 January 2020 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Splošno

V študijskem letu 2019/20 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul) predmeta [1] v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo na vrsti naslednje teme: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (13.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (18.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (20.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
13. 02. 2020/ Warszawski et al.: Design of a basigin-mimicking inhibitor targeting the malaria invasion protein RH5. Proteins (januar 2020)... Hana
13. 02. 2020/ Lansing et al.: A heterodimer of evolved designer-recombinases precisely excises a human genomic DNA locus. Nucleic Acids Research (januar 2020)... Eva
18. 02. 2020/ Rosini & Pollegioni: PEG-DAAO conjugate: A promising tool for cancer therapy optimized by protein engineering. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (februar 2020)... Matea
18. 02. 2020/ Kaya Özsan et al.: A new oligosaccharide-filgrastim conjugate prepared by enzymatic method: Preparation and physicochemical characterization. Journal of Drug Delivery Science and Technology (februar 2020)... Klemen
20. 02. 2020/ Cao et al.: HER2-specific immunotoxins constructed based on single-domain antibodies and the improved toxin PE24X7. International Journal of Pharmaceutics (januar 2020)... Olga
20. 02. 2020/ Sulea et al.: Structure-based engineering of pH-dependent antibody binding for selective targeting of solid-tumor microenvironment. mAbs (januar 2020)... Barbara
/ / /

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools