Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Splošno

V študijskem letu 2021/22 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov) predmeta Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije v obliki predavanj in seminarjev na spletu. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam v okviru ponujenih možnosti. Pri izr. prof. Dolinarju je na voljo 6 seminarjev, predstavljenih v spodnji tabeli.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (10.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (15.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (17.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
15. 02. 2022/ Munhoz Costa et al., Engineered asparaginase from Erwinia chrysanthemi enhances asparagine hydrolase activity and diminishes enzyme immunoreactivity - a new promise to treat acute lymphoblastic leukemia. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2021 .... Andreja
15. 02. 2022/ Prats-Ejarque et al., Structure-based design of an RNase chimera for antimicrobial therapy. Int. J. Mol. Sci. 2022 .... Iza
17. 02. 2022/ Sinegubova et al., Purification Process of a Recombinant Human Follicle Stimulating Hormone Biosimilar (Primapur®) to Yield a Pharmaceutical Product with High Batch-to-Batch Consistency. Pharmaceutics 2022 .... Rok
17. 02. 2022/ Wang et al., Spatiotemporally controllable distribution of combination therapeutics in solid tumors by dually modified bacteria. Adv. Materials 2021 .... Petra
22. 02. 2022/ Svilenov et al., Mechanistic principles of an ultra-long bovine CDR reveal strategies for antibody design. Nat. Commun. 2021
22. 02. 2022/ Rofo et al., Novel multivalent design of a monoclonal antibody improves binding strength to soluble aggregates of amyloid beta. Transl. Neurodeg. 2021 .... Janez
22. 02. 2022/ Wang et al., The interplay of protein engineering and glycoengineering to fine-tune antibody glycosylation and its impact on effector functions. Biotechnol. Bioeng. 2021 .... Nika

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools