Seminarji SB 2017/18

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (08:22, 25 January 2018) (view source)
 
(86 intermediate revisions not shown.)
Line 4: Line 4:
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)  
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)  
-
#
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Metabolno_in%C5%BEenirstvo_kvasovke_Saccharomyces_cerevisiae_za_pridobivanje_n-butanola Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola]<br>
-
#
+
#[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Visoko_frekven%C4%8Dna_mutageneza_na_ne_pravem_mestu%2C_ki_jo_inducirajo_nukleaze_sistema_CRISPR-Cas_v_%C4%8Dlove%C5%A1kih_celicah Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah]<br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/In_vivo_urejanje_genoma_z_uporabo_visoko_u%C4%8Dinkovitih_TALEN-ov In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Integracija_okoljskih_signalov_z_modularnimi_IN_vrati Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prostorsko-%C4%8Dasovni_nadzor_izra%C5%BEanja_genov_z_mre%C5%BEami_generatorjev_impulzov Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularna_in_razširljiva_platforma_na_osnovi_regulacije_izražanja_genov_z_RNA_za_inženiring_celičnih_funkcij  Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij] - Ana Cirnski <br>
 +
# [http://www.pnas.org/content/97/5/2075.full Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije] - Rok Ferenc <br>
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI
 +
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)  
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)  
-
#
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/No_problem NO problem]
-
#
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Croc_%27n_Cholera_-_mikrobni_sistem_za_zaznavanje_in_odstranjevanje_Vibrio_cholerae Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae]
-
 
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aptasense Aptasense]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Crafting_crocin_%E2%80%93_vzpostavitev_biosintezne_poti_za_pridobivanje_krocina_v_bakteriji_Escherichia_coli Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji ''Escherichia coli'' ]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Oblikovanje_prilagodljivega_celi%C4%8Dnega_predelka Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/E.coli_tar%C4%8Dno_usmerjena_na_raka E. coli tarčno usmerjena na raka]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Brezceli%C4%8Dna_detekcija_proteaze_za_diagnozo_zapostavljene_tropske_bolezni Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CampyLOCATOR_-_detekcija_bakterije_Campylobacter_jejuni_pri_zastrupitvah_s_hrano CampyLOCATOR - detekcija bakterije ''Campylobacter jejuni'' pri zastrupitvah s hrano]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/User:Kmalovrh Zmanjšan temperaturni stres rastlin]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PhagED PhagED]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CascAID_-_Cas13a_test_za_diagnostiko_nalezljivih_bolezni CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Case13a_Sistem_za_zaznavanje_genov_za_odpornost_proti_antibiotiku Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Pospe%C5%A1ena_in_vivo_evolucija Pospešena ''in vivo'' evolucija]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Pilus%2B Pilus+]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/%C5%A0irjenje_genetskega_koda Širjenje genetskega koda]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aflatoxout Aflatoxout] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Super_tobak Super tobak]
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Enkabcillus_-_to_je_past%21 Enkabcillus - to je past!] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Solni_trezor Solni trezor] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/H2ydroGEM_-_%C4%8Cista_energija_za_prihodnost H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Shramba_fosfata Shramba fosfata] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SynORI_–_ogrodje_za_večplazmidne_sisteme SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PowerLeaf_%E2%80%93_bakterijska_solarna_baterija PowerLeaf – bakterijska solarna baterija] <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Beton-samoporavljaju%C4%87i_sistem Beton-samopopravljajući sistem] <br>
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Line 20: Line 47:
27.11. <br>
27.11. <br>
-
1 Marija Srnko <br>
+
1 Marija Srnko -[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/No_problem NO problem]<br>
-
2 Neža Brezovar<br>
+
2 Neža Brezovar - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SLOVO_RAKU Slovo raku]<br>
-
 
+
28.11.<br>
28.11.<br>
-
1 Tjaša Grum <br>
+
1 Tjaša Grum - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Metabolno_in%C5%BEenirstvo_kvasovke_Saccharomyces_cerevisiae_za_pridobivanje_n-butanola Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola]<br>
-
2 Ana Cirnski <br>
+
2 Urška Černe [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Croc_%27n_Cholera_-_mikrobni_sistem_za_zaznavanje_in_odstranjevanje_Vibrio_cholerae Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae] <br>
-
3 Petra Vivod <br>
+
3 Petra Vivod - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aptasense Aptasense] <br>
-
4 Urška Černe <br>
+
4 <br>
4.12.<br>
4.12.<br>
-
1 Sara Kimm Fuhrmann <br>
+
1 Sara Kimm Fuhrmann - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Crafting_crocin_%E2%80%93_vzpostavitev_biosintezne_poti_za_pridobivanje_krocina_v_bakteriji_Escherichia_coli Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji ''Escherichia coli'' ] <br>
-
2 Anja Tanšek <br>
+
2 Anja Tanšek - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/DNA_assembler - DNA assembler] <br>
5.12.<br>
5.12.<br>
-
1 Urška Furar<br>
+
1 Urška Furar [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Visoko_frekven%C4%8Dna_mutageneza_na_ne_pravem_mestu%2C_ki_jo_inducirajo_nukleaze_sistema_CRISPR-Cas_v_%C4%8Dlove%C5%A1kih_celicah Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah]  <br>
-
2 Tina Lekan <br>
+
2 Tina Lekan [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/In_vivo_urejanje_genoma_z_uporabo_visoko_u%C4%8Dinkovitih_TALEN-ov In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov] <br>
-
3 Katja Malovrh <br>  
+
3 Katja Malovrh [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/User:Kmalovrh Zmanjšan temperaturni stres rastlin] <br>  
-
4 Jernej Vidmar <br>
+
4 Jernej Vidmar [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Oblikovanje_prilagodljivega_celi%C4%8Dnega_predelka Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka] <br>
12.12.<br>
12.12.<br>
-
1 Helena Jakše <br>
+
1 Helena Jakše - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/E.coli_tar%C4%8Dno_usmerjena_na_raka E. coli tarčno usmerjena na raka] <br>
-
2 Tjaša Bensa <br>
+
2 Tjaša Bensa - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Brezcelična_detekcija_proteaze_za_diagnozo_zapostavljene_tropske_bolezni Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni] <br>
-
3 Sabina Štukelj <br>
+
3 Sabina Štukelj - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MagicBlock:_interaktivna_platforma_za_sintezno_biologijo MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo] <br>
-
4 Amadeja Lapornik<br>
+
4 Amadeja Lapornik [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CampyLOCATOR_-_detekcija_bakterije_Campylobacter_jejuni_pri_zastrupitvah_s_hrano CampyLOCATOR - detekcija bakterije ''Campylobacter jejuni'' pri zastrupitvah s hrano] <br>
19.12.<br>
19.12.<br>
-
1 Ana Krišelj <br>
+
1 Ana Krišelj - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PhagED PhagED] <br>  
-
2 Vanna Imširović <br>
+
2 Vanna Imširović [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Beton-samoporavljaju%C4%87i_sistem Beton-samopopravljajući sistem] <br>
-
3 Dominik Dekleva <br>
+
3 Dominik Dekleva - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Integracija_okoljskih_signalov_z_modularnimi_IN_vrati Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati] <br>
-
4 Neža Gaube <br>
+
4 Neža Gaube [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CascAID_-_Cas13a_test_za_diagnostiko_nalezljivih_bolezni CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni] <br>
9.1.<br>
9.1.<br>
-
1 Nastja Marondini <br>
+
1 Nastja Marondini - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Pospe%C5%A1ena_in_vivo_evolucija Pospešena ''in vivo'' evolucija] <br>
-
2 Elizabeta Jevnikar <br>
+
2 Elizabeta Jevnikar - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prostorsko-%C4%8Dasovni_nadzor_izra%C5%BEanja_genov_z_mre%C5%BEami_generatorjev_impulzov Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov] <br>
-
3 Nina Roštan <br>
+
3 Nina Roštan - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Case13a_Sistem_za_zaznavanje_genov_za_odpornost_proti_antibiotiku Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku] <br>
-
4 Barbara Lipovšek<br>
+
4 <br>
Line 69: Line 95:
16.1.<br>
16.1.<br>
-
1 Inge Sotlar <br>
+
1 Inge Sotlar - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Super_tobak Super tobak] <br>
-
2 Marija Kisilak<br>
+
2 Marija Kisilak - [[Enkabcillus - to je past!]]<br>
-
3 Nataša Traven<br>
+
3 Nataša Traven - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aflatoxout Aflatoxout] <br>
-
4 Tina Šimunović<br>
+
4 Tina Šimunović - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Pilus%2B Pilus+] <br>
22.1.<br>
22.1.<br>
-
1<br>
+
1 Mojca Hunski - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SynORI_–_ogrodje_za_večplazmidne_sisteme SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme] <br>
-
2<br>
+
2 Tomaž Žagar - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Solni_trezor Solni trezor] <br>
-
3<br>
+
3 Tadej Ulčnik - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Shramba_fosfata Shramba fosfata] <br>
-
4<br>
+
4 Jakob Rupert - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/H2ydroGEM_-_%C4%8Cista_energija_za_prihodnost H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost] <br>
23.1.<br>
23.1.<br>
-
1<br>
+
1 Ana Cirnski - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularna_in_razširljiva_platforma_na_osnovi_regulacije_izražanja_genov_z_RNA_za_inženiring_celičnih_funkcij  Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij] <br>
-
2<br>
+
2 Rok Ferenc [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Talk:Seminarji_SB_2017/18 - Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije] <br>
-
3<br>
+
3 Barbara Lipovšek - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PowerLeaf_%E2%80%93_bakterijska_solarna_baterija PowerLeaf – bakterijska solarna baterija] <br>
4<br>
4<br>

Current revision

V študijskem letu 2017/18 študentje predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

 1. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 2. Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
 3. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 4. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 5. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 6. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij - Ana Cirnski
 7. Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije - Rok Ferenc

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI


(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

 1. NO problem
 2. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 3. Aptasense
 4. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 5. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 6. E. coli tarčno usmerjena na raka
 7. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 8. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 9. Zmanjšan temperaturni stres rastlin
 10. PhagED
 11. CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni
 12. Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 13. Pospešena in vivo evolucija
 14. Pilus+
 15. Širjenje genetskega koda
 16. Aflatoxout
 17. Super tobak
 18. Enkabcillus - to je past!
 19. Solni trezor
 20. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 21. Shramba fosfata
 22. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 23. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 24. Beton-samopopravljajući sistem

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.


Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu je navedeno število možnih seminarjev; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar ter dopišite naslov seminarja, ki naj bo povezan s povzetkom):

27.11.
1 Marija Srnko -NO problem
2 Neža Brezovar - Slovo raku

28.11.
1 Tjaša Grum - Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
2 Urška Černe Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
3 Petra Vivod - Aptasense
4


4.12.
1 Sara Kimm Fuhrmann - Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
2 Anja Tanšek - - DNA assembler


5.12.
1 Urška Furar Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
2 Tina Lekan In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
3 Katja Malovrh Zmanjšan temperaturni stres rastlin
4 Jernej Vidmar Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka


12.12.
1 Helena Jakše - E. coli tarčno usmerjena na raka
2 Tjaša Bensa - Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
3 Sabina Štukelj - MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
4 Amadeja Lapornik CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano


19.12.
1 Ana Krišelj - PhagED
2 Vanna Imširović Beton-samopopravljajući sistem
3 Dominik Dekleva - Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
4 Neža Gaube CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni


9.1.
1 Nastja Marondini - Pospešena in vivo evolucija
2 Elizabeta Jevnikar - Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
3 Nina Roštan - Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
4


15.1.
1 Matic Kovačič - Širjenje genetskega koda


16.1.
1 Inge Sotlar - Super tobak
2 Marija Kisilak - Enkabcillus - to je past!
3 Nataša Traven - Aflatoxout
4 Tina Šimunović - Pilus+


22.1.
1 Mojca Hunski - SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
2 Tomaž Žagar - Solni trezor
3 Tadej Ulčnik - Shramba fosfata
4 Jakob Rupert - H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost


23.1.
1 Ana Cirnski - Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
2 Rok Ferenc - Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije
3 Barbara Lipovšek - PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
4

Personal tools