Seminarji SB 2017/18

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Crafting_crocin_%E2%80%93_vzpostavitev_biosintezne_poti_za_pridobivanje_krocina_v_bakteriji_Escherichia_coli Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji ''Escherichia coli'' ]
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Crafting_crocin_%E2%80%93_vzpostavitev_biosintezne_poti_za_pridobivanje_krocina_v_bakteriji_Escherichia_coli Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji ''Escherichia coli'' ]
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Oblikovanje_prilagodljivega_celi%C4%8Dnega_predelka Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka]
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Oblikovanje_prilagodljivega_celi%C4%8Dnega_predelka Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka]
 +
#
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Brezceli%C4%8Dna_detekcija_proteaze_za_diagnozo_zapostavljene_tropske_bolezni Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni]
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Line 46: Line 48:
12.12.<br>
12.12.<br>
1 Helena Jakše <br>
1 Helena Jakše <br>
-
2 Tjaša Bensa <br>
+
2 Tjaša Bensa - [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Brezcelična_detekcija_proteaze_za_diagnozo_zapostavljene_tropske_bolezni Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni] <br>
3 Sabina Štukelj <br>
3 Sabina Štukelj <br>
4 Amadeja Lapornik [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CampyLOCATOR_-_detekcija_bakterije_Campylobacter_jejuni_pri_zastrupitvah_s_hrano CampyLOCATOR - detekcija bakterije ''Campylobacter jejuni'' pri zastrupitvah s hrano] <br>
4 Amadeja Lapornik [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CampyLOCATOR_-_detekcija_bakterije_Campylobacter_jejuni_pri_zastrupitvah_s_hrano CampyLOCATOR - detekcija bakterije ''Campylobacter jejuni'' pri zastrupitvah s hrano] <br>

Revision as of 13:16, 10 December 2017

V študijskem letu 2017/18 študentje predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

  1. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

  1. NO problem
  2. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
  3. Aptasense
  4. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
  5. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
  6. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.


Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu je navedeno število možnih seminarjev; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar ter dopišite naslov seminarja, ki naj bo povezan s povzetkom):

27.11.
1 Marija Srnko -NO problem
2 Neža Brezovar - Slovo raku

28.11.
1 Tjaša Grum - Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
2 Urška Černe Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
3 Petra Vivod - Aptasense
4


4.12.
1 Sara Kimm Fuhrmann - Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
2 Anja Tanšek - - DNA assembler


5.12.
1 Urška Furar Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
2 Tina Lekan In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
3 Katja Malovrh Zmanjšan temperaturni stres rastlin
4 Jernej Vidmar Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka


12.12.
1 Helena Jakše
2 Tjaša Bensa - Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
3 Sabina Štukelj
4 Amadeja Lapornik CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano


19.12.
1 Ana Krišelj
2 Vanna Imširović Beton-samopopravljajući sistem
3 Dominik Dekleva
4 Neža Gaube


9.1.
1 Nastja Marondini
2 Elizabeta Jevnikar
3 Nina Roštan
4 Barbara Lipovšek


15.1.
1 Matic Kovačič - Širjenje genetskega koda


16.1.
1 Inge Sotlar
2 Marija Kisilak
3 Nataša Traven
4 Tina Šimunović


22.1.
1 Mojca Hunski
2 Tomaž Žagar
3 Tadej Ulčnik
4 Jakob Rupert


23.1.
1 Ana Cirnski
2
3
4

Personal tools