Seminarji SB 2017/18

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

V študijskem letu 2017/18 študentje predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

 1. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 2. Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
 3. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 4. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 5. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 6. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij - Ana Cirnski
 7. Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije - Rok Ferenc

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI


(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

 1. NO problem
 2. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 3. Aptasense
 4. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 5. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 6. E. coli tarčno usmerjena na raka
 7. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 8. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 9. Zmanjšan temperaturni stres rastlin
 10. PhagED
 11. CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni
 12. Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 13. Pospešena in vivo evolucija
 14. Pilus+
 15. Širjenje genetskega koda
 16. Aflatoxout
 17. Super tobak
 18. Enkabcillus - to je past!
 19. Solni trezor
 20. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 21. Shramba fosfata
 22. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 23. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 24. Beton-samopopravljajući sistem

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.


Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu je navedeno število možnih seminarjev; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar ter dopišite naslov seminarja, ki naj bo povezan s povzetkom):

27.11.
1 Marija Srnko -NO problem
2 Neža Brezovar - Slovo raku

28.11.
1 Tjaša Grum - Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
2 Urška Černe Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
3 Petra Vivod - Aptasense
4


4.12.
1 Sara Kimm Fuhrmann - Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
2 Anja Tanšek - - DNA assembler


5.12.
1 Urška Furar Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
2 Tina Lekan In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
3 Katja Malovrh Zmanjšan temperaturni stres rastlin
4 Jernej Vidmar Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka


12.12.
1 Helena Jakše - E. coli tarčno usmerjena na raka
2 Tjaša Bensa - Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
3 Sabina Štukelj - MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
4 Amadeja Lapornik CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano


19.12.
1 Ana Krišelj - PhagED
2 Vanna Imširović Beton-samopopravljajući sistem
3 Dominik Dekleva - Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
4 Neža Gaube CascAID - test s Cas13a za diagnostiko nalezljivih bolezni


9.1.
1 Nastja Marondini - Pospešena in vivo evolucija
2 Elizabeta Jevnikar - Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
3 Nina Roštan - Case13a - Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
4


15.1.
1 Matic Kovačič - Širjenje genetskega koda


16.1.
1 Inge Sotlar - Super tobak
2 Marija Kisilak - Enkabcillus - to je past!
3 Nataša Traven - Aflatoxout
4 Tina Šimunović - Pilus+


22.1.
1 Mojca Hunski - SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
2 Tomaž Žagar - Solni trezor
3 Tadej Ulčnik - Shramba fosfata
4 Jakob Rupert - H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost


23.1.
1 Ana Cirnski - Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
2 Rok Ferenc - Uporaba šuma v dizajnu genskih stikal in amplifikaciji transkripcije
3 Barbara Lipovšek - PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
4

Personal tools