Seminarji SB 2018/19

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 87: Line 87:
3.1.<br>
3.1.<br>
-
Urška Kašnik<br>
+
Nina Mavec<br>
-
Nina Mavec<br>
+
Primož Tič<br>
-
Primož Tič<br>
+
Ernest Šprager<br>
-
Ernest Šprager<br>
+
4  <br>
8.1.<br>
8.1.<br>
Line 113: Line 113:
17.1.<br>
17.1.<br>
1  Milena Stojkovska<br>
1  Milena Stojkovska<br>
-
2
+
2 Urška Kašnik<br>

Revision as of 15:08, 1 January 2019

V študijskem letu 2018/19 študentje predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov (Valentina Levak)

RNA-stikala tipa Toehold: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov (Špela Malenšek)

Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi (Matej Kolarič)

Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage (Fran Krstanović)

Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke (Gašper Žun)

Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi (Urška Jelenovec)

Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic (Gašper Marinšek)

Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah (Neža Koritnik)

Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca (Gašper Virant)


NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)
Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje (Rok Miklavčič)

Canditect – hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9 (Jerneja Ovčar)

CAPOEIRA – razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje (Anamarija Habič)

BIOTIC BLUE - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah (Tina Požun)

Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji (Kity Požek)

Cockroach terminator] (Roberta Mulac)

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu je navedeno število možnih seminarjev; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar ter dopišite naslov seminarja, ki naj bo povezan s povzetkom):

22.11.
1
2 Valentina Levak

27.11.
1
2
3
4

29.11.
1 Matej Kolarič
2 Špela Malenšek
3
4

4.12.
1 Gašper Žun
2 Fran Krstanovic
3
4

6.12.
1 Urška Jelenovec
2 Rok Miklavčič
3
4

11.12.
1 Jerneja Ovčar
2 Neža Koritnik
3 Gašper Virant
4 Gašper Marinšek

18.12.
1 Tina Požun
2 Anamarija Habič
3 Roberta Mulac
4 Kity Požek

3.1.
1 Nina Mavec
2 Primož Tič
3 Ernest Šprager
4

8.1.
1 Marija Atanasova
2 Bine Tršavec
3 Peter Pečan
4 Tjaša Sorčan

10.1.
1 Špela Koren
2 Natalija Pucihar
3 Karmen Žbogar
4 Uroš Zavrtanik

15.1.
1 Jerneja Kocutar
2 Blaž Lebar
3 Tadej Satler
4 Miha Koprivnikar Krajnc


17.1.
1 Milena Stojkovska
2 Urška Kašnik

Personal tools