Seminarji SB 2019/20

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
1.4.<br>
1.4.<br>
1 Ana Obaha <br>
1 Ana Obaha <br>
-
2 Benjamin Malovrh <br>
+
2 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/In%C5%BEenirsko_pripravljeni_promotorji%2C_ki_omogo%C4%8Dajo_izra%C5%BEanje_ne_glede_na_%C5%A1tevilo_kopij] (Benjamin Malovrh) <br>
3 Dunia Sahir <br>
3 Dunia Sahir <br>
4 <br>
4 <br>

Revision as of 17:53, 30 March 2020

V študijskem letu 2019/20 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

Primer:
1 MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov (Valentina Levak)


NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)
Primer:
1 Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje (Rok Miklavčič)


Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu so možni največ 4 seminarji; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar):

18.3.
1 Veronika Razpotnik
2 Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki (Andreja Habič)
3 Samo Purič
4 Jerneja Nimac


25.3.
1 Lana Vogrinec
2 Peter Škrinjar
3 Tanja Zupan
4 Nika Testen


1.4.
1 Ana Obaha
2 [1] (Benjamin Malovrh)
3 Dunia Sahir
4


7.4.
1 Vesna Podgrajšek
2 Luka Lavrič
3
4


8.4.
1 Nika Zaveršek
2 Željka Erić
3 Žiga Vičič
4


14.4.
1 Orodje za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki (Katja Doberšek)
2 Ana Maklin
3 Anže Jenko
4 Patricija Miklavc


15.4.
1 Daria Latysheva
2 Milica Janković
3 Ines Medved
4 Sara Jereb


22.4.
1 Jelena Štrbac
2 Ajda Lenardič
3 Andrej Ivanovski
4


6.5.
1 Uroš Prešern
2 Sara Korošec
3
4 Luka Gregorič


13.5.
1 Urban Hribar
2 Tina Turel
3
4 Vid Modic


20.5.
1 Katja Malenšek
2 Janina Gea Cvikl
3 Maja Globočnik
4 Primož Bembič


27.5. Rezervni termin
1
2
3
4

Personal tools