Seminarji SB 2019/20

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 61: Line 61:
12.5.<br>
12.5.<br>
-
1 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Na%C4%8Drtovanje_mikrobnih_konzorcijev_z_dolo%C4%8Denimi_dru%C5%BEbenimi_interakcijami: Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami] (Jerneja Nimac) <br>
+
1 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Na%C4%8Drtovanje_mikrobnih_konzorcijev_z_dolo%C4%8Denimi_dru%C5%BEbenimi_interakcijami Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami] (Jerneja Nimac) <br>
2 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Orodje_za_modularno_sestavljanje_večgenskih_konstruktov_v_kvasovki: Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki] (Katja Doberšek) <br>
2 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Orodje_za_modularno_sestavljanje_večgenskih_konstruktov_v_kvasovki: Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki] (Katja Doberšek) <br>
3 Daria Latysheva <br>
3 Daria Latysheva <br>

Revision as of 11:45, 10 May 2020

V študijskem letu 2019/20 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

Primer:
1 MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov (Valentina Levak)


NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)
Primer:
1 Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje (Rok Miklavčič)


Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu so možni največ 4 seminarji; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar):

15.4.
1 Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' (Tanja Zupan)
2 PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih (Lana Vogrinec)
3 Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli (Luka Lavrič)
4 SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike (Vesna Podgrajšek)


21.4.
1 The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev (Žiga Vičič)
2 Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije (Tina Turel)
3 Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije (Anže Jenko)
4 BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi(Dunia Sahir)


22.4.
1 Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov(Milica Janković)
2 Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka (Nika Testen)
3 Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida (Ana Obaha)
4 ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile (Ana Maklin)


5.5.
1 Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi E.coli (Ajda Lenardič)
2 Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors (Jelena Štrbac)
3 Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki (Andreja Habič)
4 Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran (Uroš Prešern)


6.5.
1 ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom (Sara Korošec)
2 Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami (Peter Škrinjar)
3 Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi (Luka Gregorič)
4 Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sintetičnih protocelic (Urban Hribar)


12.5.
1 Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami (Jerneja Nimac)
2 Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki (Katja Doberšek)
3 Daria Latysheva
4 Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii (Veronika Razpotnik)


13.5.
1 Ines Medved
2 Željka Erić
3 (Patricija Miklavc)
4 Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij (Benjamin Malovrh)


19.5.
1 Samo Purič
2 Sara Jereb
3 Primož Bembič
4 Andrej Race


20.5.
1 Katja Malenšek
2 Vid Modic
3 Andrej Ivanovski
4 Maja Globočnik


26.5.
1 Nika Zaveršek
2 Janina Gea Cvikl
3
4


27.5. Rezervni termin
1
2
3
4

Personal tools