Seminarji SB 2019/20

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

V študijskem letu 2019/20 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

1 Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' (Tanja Zupan)
2 Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije (Tina Turel)
3 Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije (Anže Jenko)
4 Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov(Milica Janković)
5 Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida (Ana Obaha)
6 Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi E.coli (Ajda Lenardič)
7 Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors (Jelena Štrbac)
8 Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki (Andreja Habič)
9 Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran (Uroš Prešern)
10 Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami (Peter Škrinjar)
11 Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi (Luka Gregorič)
12 Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sintetičnih protocelic (Urban Hribar)
13 Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami (Jerneja Nimac)
14 Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki (Katja Doberšek)
15 Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah (Daria Latysheva)
16 Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii (Veronika Razpotnik)
17 Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin (Ines Medved)
18 A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene (Željka Erić)
19 Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij (Benjamin Malovrh)
20 Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA (Samo Purič)
21 Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta (Andrej Race)
22 Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah (Nika Zaveršek)
23 Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij (Janina Gea Cvikl)
24 Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki (Katja Malenšek)
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

1 PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih (Lana Vogrinec)
2 Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli (Luka Lavrič)
3 SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike (Vesna Podgrajšek)
4 The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev (Žiga Vičič)
5 BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi(Dunia Sahir)
6 Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka (Nika Testen)
7 ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile (Ana Maklin)
8 ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom (Sara Korošec)
9 NoToX-sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov (Patricija Miklavc)
10 To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti (Primož Bembič)
11 BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti (Sara Jereb)
12 HyDRA – detekcija vodika (Andrej Ivanovski)
13 MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu (Vid Modic)


Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu so možni največ 4 seminarji; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar):

15.4.
1 Tanja Zupan
2 Lana Vogrinec
3 Luka Lavrič
4 Vesna Podgrajšek


21.4.
1 Žiga Vičič
2 Tina Turel
3 Anže Jenko
4 Dunia Sahir


22.4.
1 Milica Janković
2 Nika Testen
3 Ana Obaha
4 Ana Maklin


5.5.
1 Ajda Lenardič
2 Jelena Štrbac
3 Andreja Habič
4 Uroš Prešern


6.5.
1 Sara Korošec
2 Peter Škrinjar
3 Luka Gregorič
4 Urban Hribar


12.5.
1 Jerneja Nimac
2 Katja Doberšek
3 Daria Latysheva
4 Veronika Razpotnik


13.5.
1 Ines Medved
2 Željka Erić
3 Patricija Miklavc
4 Benjamin Malovrh


19.5.
1 Samo Purič
2 Sara Jereb
3 Primož Bembič
4 Andrej Race


20.5.
1 Vid Modic
2 Andrej Ivanovski


26.5.
1 Nika Zaveršek
2 Janina Gea Cvikl
3 Katja Malenšek
4


27.5. Rezervni termin
1
2
3
4

Personal tools