Seminarji SB 2020/21

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (11:50, 24 May 2021) (view source)
 
(73 intermediate revisions not shown.)
Line 5: Line 5:
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) <br>
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) <br>
-
1 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Proizvodnja_1,3-propandiola_iz_različnih_ogljikovodikov_po_nenaravni_poti_preko_3-hidroksipropanojske_kisline Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline]  
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Proizvodnja_1,3-propandiola_iz_različnih_ogljikovodikov_po_nenaravni_poti_preko_3-hidroksipropanojske_kisline Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline] (Liza Ulčakar) <br>
-
(Liza Ulčakar) <br>
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Doseganje_asimetri%C4%8Dnosti_in_asimetri%C4%8Dne_delitve_pri_E._coli Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli] (Aljaž Bratina) <br>
-
2 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Doseganje_asimetri%C4%8Dnosti_in_asimetri%C4%8Dne_delitve_pri_E._coli Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli] (Aljaž Bratina) <br>
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zmanj%C5%A1ana_procesivnost_ribosomov_v_sistemu_PURE Zmanjšana procesivnost ribosomov v sistemu PURE] (Tina Kolenc Milavec) <br>
-
 
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Na%C4%8Drtovana_pot_zvijanja_proteinskih_origamijev Načrtovana pot zvijanja proteinskih origamijev] (Anamarija Agnič) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/U%C4%8Dinkovita_svetlobno_inducibilna_Dre_rekombinaza_za_%C4%8Dasovno_in_prostorsko_celi%C4%8Dno_specifi%C4%8Dno_urejanje_genoma_v_mi%C5%A1jih_modelih#VIRI Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih] (Nika Mikulič Vernik) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Vzpostavitev_termometra_tRNA_za_dolo%C4%8Danje_temperature_optimalne_rasti_mikroorganizmov Vzpostavitev termometra tRNA za določanje temperature optimalne rasti mikroorganizmov] (Urša Štrancar) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Racionalna_zasnova_minimalnih_sinteti%C4%8Dnih_promotorjev_za_rastline#Construction_of_plasmids Racionalna zasnova minimalnih sintetičnih promotorjev za rastline] (Almina Tahirović) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Reverzibilna_toplotna_regulacija_za_bifunkcionalno_dinamično_uravnavanje_izražanja_genov_v_E._coli Reverzibilna toplotna regulacija za bifunkcionalno dinamično uravnavanje izražanja genov v E. coli] (Urška Fajdiga) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Sinteti%C4%8Dna_optogenetska_naprava_na_osnovi_BRET_za_pulzirajo%C4%8Do_ekspresijo_transgena%2C_ki_omogo%C4%8Da_glukozno_homeostazo_pri_mi%C5%A1ih Sintetična optogenetska naprava na osnovi BRET za pulzirajočo ekspresijo transgena, ki omogoča glukozno homeostazo pri miših] (Paula Horvat) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hkratna_karakterizacija_več_različnih_racionalno_načrtovanih_promotorskih_arhitektur Vpogled v kombinatorno logiko z IPTG induciranih sistemov] (Urška Zagorc) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Ponovno_določanje_specifičnosti_izven_citoplazme_aktivnih_sigma_faktorjev Ponovno določanje specifičnosti izven citoplazme aktivnih sigma faktorjev] (Eva Keber) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hierarhi%C4%8Dno_sestavljanje_asimetri%C4%8Dnih_ikozaedri%C4%8Dnih_virusnih_kapsid Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid] (Urška Pečarič Strnad) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Avtomatizirano_oblikovanje_sintezne_mikrobne_zdru%C5%BEbe Avtomatizirano oblikovanje sintezne mikrobne združbe] (Urša Lovše) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Regulacija_stopnje_izra%C5%BEanja_z_L-arabinozo_v_ekspresijskem_sistemu_T7_z_razklopljeno_rastjo Regulacija stopnje izražanja z L-arabinozo v ekspresijskem sistemu T7 z razklopljeno rastjo] (Maruša Mišmaš) <br>
 +
# [[Oblikovanje sintetičnega faga iz P. aeruginosa z reduciranim genomom|Oblikovanje sintetičnega faga iz ''P. aeruginosa'' z reduciranim genomom]] (Martina Lokar) <br>
 +
#[[Uravnavanje izražanja genov s pomočjo nanoteles in njihov vpliv na epigenetski spomin]] (Sara Laznik) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Priprava_humanih_CAR_imunskih_celic_z_napredno_logiko_in_porazdeljenim_računalništvom Priprava humanih CAR imunskih celic z napredno logiko in porazdeljenim računalništvom] (Tjaša Mlakar) <br>
 +
# [[Utišanje genov na osnovi majhnih protismernih DNA omogoča manipulacijo in replikacijo genoma bakteriofagov v brezceličnem sistemu]] (Anže Karlek) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Translacijski_nadzor_izražanja_encima_odstranjevalca_preko_s_toksinom_induciranega_miRNA_stikala Translacijski nadzor izražanja encima odstranjevalca preko s toksinom induciranega miRNA stikala] (Ernestina Lavrih) <br>
 +
# [[Sintetični promotorji za indukcijo imunskih celic v tumorskem mikrookolju]] (Saša Slabe) <br>
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI  
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI  
Line 14: Line 30:
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) <br>
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) <br>
-
1 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/RESHAPE_-_spreminjanje_morfologije_nitastih_gliv RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv]  
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/RESHAPE_-_spreminjanje_morfologije_nitastih_gliv RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv] (Špela Supej) <br>
-
(Špela Supej) <br>
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/The_Chlamy_Cleaner:_razgradnja_pesticida_z_zeleno_algo The Chlamy Cleaner: razgradnja pesticida z zeleno algo] (Doroteja Armič) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/TheraPUFA:_nazalni_probiotik_proti_okužbam_in_vnetjem TheraPUFA- nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem] (Barbara Slapnik) <br>
 +
# [[S-POP: Modularni biosenzor za zaznavanje obstojnih organskih onesnaževal v okoljskih vodah]] (Tadej Medved) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MARS-magnetni_sistem_za_recikliranje_ATP MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP] (David Miškić) <br>
 +
# [[B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka]] (Neža Pavko) <br>
 +
# [[Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe]] (Mirsad Mešić) <br>
 +
# [[iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju]] (Klementina Polanec) <br>
 +
# [[Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata]] (Jernej Imperl) <br>
 +
# [[NANOFLEX: Standardiziran, prilagodljiv in priročen celični biosenzor]] (Martin Špendl) <br>
 +
# [[FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib]] (Mateja Žvipelj) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/samoreplicirajoč_COVID-19_test Samoreplicirajoč COVID-19-test] (Irma Zeljković) <br>
 +
# [[Renervate: Polimer za zdravljenje poškodb hrbtenjače]] (Sabina Sladič Oblak) <br>
 +
# [[PROSTATUS: Diagnostika raka prostate]] (Luka Gnidovec) <br>
 +
# [[RootPatch: Boj proti škodljivim nematodom v prsti]] (Nina Lukančič) <br>
 +
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SINISENS:_kvantifikacija_makrolidnih_antibiotikov_v_okolju SINISENS-kvantifikacija makrolidnih antibiotikov v okolju] (Maja Globočnik) <br>
 +
# [[PHOCUS: Insekticid proti kobilicam na osnovi bakteriofagov]] (Matija Ruparčič)<br>
 +
----
 +
 
 +
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Current revision

V študijskem letu 2020/21 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

 1. Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline (Liza Ulčakar)
 2. Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli (Aljaž Bratina)
 3. Zmanjšana procesivnost ribosomov v sistemu PURE (Tina Kolenc Milavec)
 4. Načrtovana pot zvijanja proteinskih origamijev (Anamarija Agnič)
 5. Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih (Nika Mikulič Vernik)
 6. Vzpostavitev termometra tRNA za določanje temperature optimalne rasti mikroorganizmov (Urša Štrancar)
 7. Racionalna zasnova minimalnih sintetičnih promotorjev za rastline (Almina Tahirović)
 8. Reverzibilna toplotna regulacija za bifunkcionalno dinamično uravnavanje izražanja genov v E. coli (Urška Fajdiga)
 9. Sintetična optogenetska naprava na osnovi BRET za pulzirajočo ekspresijo transgena, ki omogoča glukozno homeostazo pri miših (Paula Horvat)
 10. Vpogled v kombinatorno logiko z IPTG induciranih sistemov (Urška Zagorc)
 11. Ponovno določanje specifičnosti izven citoplazme aktivnih sigma faktorjev (Eva Keber)
 12. Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid (Urška Pečarič Strnad)
 13. Avtomatizirano oblikovanje sintezne mikrobne združbe (Urša Lovše)
 14. Regulacija stopnje izražanja z L-arabinozo v ekspresijskem sistemu T7 z razklopljeno rastjo (Maruša Mišmaš)
 15. Oblikovanje sintetičnega faga iz P. aeruginosa z reduciranim genomom (Martina Lokar)
 16. Uravnavanje izražanja genov s pomočjo nanoteles in njihov vpliv na epigenetski spomin (Sara Laznik)
 17. Priprava humanih CAR imunskih celic z napredno logiko in porazdeljenim računalništvom (Tjaša Mlakar)
 18. Utišanje genov na osnovi majhnih protismernih DNA omogoča manipulacijo in replikacijo genoma bakteriofagov v brezceličnem sistemu (Anže Karlek)
 19. Translacijski nadzor izražanja encima odstranjevalca preko s toksinom induciranega miRNA stikala (Ernestina Lavrih)
 20. Sintetični promotorji za indukcijo imunskih celic v tumorskem mikrookolju (Saša Slabe)

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

 1. RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv (Špela Supej)
 2. The Chlamy Cleaner: razgradnja pesticida z zeleno algo (Doroteja Armič)
 3. TheraPUFA- nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem (Barbara Slapnik)
 4. S-POP: Modularni biosenzor za zaznavanje obstojnih organskih onesnaževal v okoljskih vodah (Tadej Medved)
 5. MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP (David Miškić)
 6. B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka (Neža Pavko)
 7. Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe (Mirsad Mešić)
 8. iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju (Klementina Polanec)
 9. Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata (Jernej Imperl)
 10. NANOFLEX: Standardiziran, prilagodljiv in priročen celični biosenzor (Martin Špendl)
 11. FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib (Mateja Žvipelj)
 12. Samoreplicirajoč COVID-19-test (Irma Zeljković)
 13. Renervate: Polimer za zdravljenje poškodb hrbtenjače (Sabina Sladič Oblak)
 14. PROSTATUS: Diagnostika raka prostate (Luka Gnidovec)
 15. RootPatch: Boj proti škodljivim nematodom v prsti (Nina Lukančič)
 16. SINISENS-kvantifikacija makrolidnih antibiotikov v okolju (Maja Globočnik)
 17. PHOCUS: Insekticid proti kobilicam na osnovi bakteriofagov (Matija Ruparčič)

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Personal tools