Seminarji SB 2020/21

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

V študijskem letu 2020/21 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

 1. Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline (Liza Ulčakar)
 2. Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli (Aljaž Bratina)
 3. Zmanjšana procesivnost ribosomov v sistemu PURE (Tina Kolenc Milavec)
 4. Načrtovana pot zvijanja proteinskih origamijev (Anamarija Agnič)
 5. Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih (Nika Mikulič Vernik)
 6. Vzpostavitev termometra tRNA za določanje temperature optimalne rasti mikroorganizmov (Urša Štrancar)
 7. Racionalna zasnova minimalnih sintetičnih promotorjev za rastline (Almina Tahirović)
 8. Reverzibilna toplotna regulacija za bifunkcionalno dinamično uravnavanje izražanja genov v E. coli (Urška Fajdiga)
 9. Sintetična optogenetska naprava na osnovi BRET za pulzirajočo ekspresijo transgena, ki omogoča glukozno homeostazo pri miših (Paula Horvat)
 10. Vpogled v kombinatorno logiko z IPTG induciranih sistemov (Urška Zagorc)
 11. Ponovno določanje specifičnosti izven citoplazme aktivnih sigma faktorjev (Eva Keber)
 12. Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid (Urška Pečarič Strnad)
 13. Avtomatizirano oblikovanje sintezne mikrobne združbe (Urša Lovše)
 14. Regulacija stopnje izražanja z L-arabinozo v ekspresijskem sistemu T7 z razklopljeno rastjo (Maruša Mišmaš)
 15. Oblikovanje sintetičnega faga iz P. aeruginosa z reduciranim genomom (Martina Lokar)
 16. Uravnavanje izražanja genov s pomočjo nanoteles in njihov vpliv na epigenetski spomin (Sara Laznik)
 17. Priprava humanih CAR imunskih celic z napredno logiko in porazdeljenim računalništvom (Tjaša Mlakar)
 18. Utišanje genov na osnovi majhnih protismernih DNA omogoča manipulacijo in replikacijo genoma bakteriofagov v brezceličnem sistemu (Anže Karlek)
 19. Translacijski nadzor izražanja encima odstranjevalca preko s toksinom induciranega miRNA stikala (Ernestina Lavrih)
 20. Sintetični promotorji za indukcijo imunskih celic v tumorskem mikrookolju (Saša Slabe)

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

 1. RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv (Špela Supej)
 2. The Chlamy Cleaner: razgradnja pesticida z zeleno algo (Doroteja Armič)
 3. TheraPUFA- nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem (Barbara Slapnik)
 4. S-POP: Modularni biosenzor za zaznavanje obstojnih organskih onesnaževal v okoljskih vodah (Tadej Medved)
 5. MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP (David Miškić)
 6. B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka (Neža Pavko)
 7. Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe (Mirsad Mešić)
 8. iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju (Klementina Polanec)
 9. Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata (Jernej Imperl)
 10. NANOFLEX: Standardiziran, prilagodljiv in priročen celični biosenzor (Martin Špendl)
 11. FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib (Mateja Žvipelj)
 12. Samoreplicirajoč COVID-19-test (Irma Zeljković)
 13. Renervate: Polimer za zdravljenje poškodb hrbtenjače (Sabina Sladič Oblak)
 14. PROSTATUS: Diagnostika raka prostate (Luka Gnidovec)
 15. RootPatch: Boj proti škodljivim nematodom v prsti (Nina Lukančič)
 16. SINISENS-kvantifikacija makrolidnih antibiotikov v okolju (Maja Globočnik)
 17. PHOCUS: Insekticid proti kobilicam na osnovi bakteriofagov (Matija Ruparčič)

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Personal tools