Seminarji SB 2021/22

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 34: Line 34:
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) <br>
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) <br>
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) <br>
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) <br>
-
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CyaSalt_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) <br>
+
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) <br>
----
----
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Revision as of 17:48, 15 May 2022

V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

 1. Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali (Neža Žerjav)
 2. De novo načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju (Polona Skrt)
 3. Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja (Tina Zavodnik)
 4. Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v E. coli (Meta Kodrič)
 5. Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc (Rebeka Dajčman)
 6. Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov (Marko Pavleković)
 7. Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo (Neža Blaznik)
 8. Z biosenzorjem usmerjen inženiring Cupriavidus necator H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola (Teo Nograšek)
 9. CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO (Nika Vegelj)
 10. Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic (Eva Kanalec)
 11. Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat (Tina Arnšek)

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

 1. MIBOM - biokompatibilni material iz školjk (Manca Osolin)
 2. BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni (Eva Gartner)
 3. LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid (Barbara Jaklič)
 4. Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin (Nina Varda)
 5. Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji (Karmen Mlinar)
 6. AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi (Valeriya Musina)
 7. P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe (Tina Logonder)
 8. Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov (Nastja Feguš)
 9. Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami (Laura Gašperšič)
 10. OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov (Kim Glavič)
 11. PHEAST - P. pastoris za odstranjevanje metana (Ana Potočnik)
 12. ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah (Ajda Godec)
 13. Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev (Tim Nograšek)
 14. [1] (Michelle Oletič)

Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Personal tools