Seminarji TehDNA

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Seminarje iz Tehnologije DNA bo v študijskem letu 2017/18 vodila doc. dr. Vera Župunski.

Seminarji bodo potekali po prilagojenem urniku, ki ga bo skupaj s temami predstavila docentka na prvi seminarski uri 2. oktobra.

Tako kot nekaj predhodnih let bodo seminarji sestavljeni iz dveh delov. V prvem boste vadili oz. ponovili lastnosti vektorjev v tehnologiji DNA in načine kloniranja. V drugem delu pa boste v vlogi nasprotnikov oziroma zagovornikov nekaterih novih tehnik genskega inženirstva predstavili stališča in jih argumentirali.

Ocena seminarjev predstavlja 10 % končne ocene predmeta.

Personal tools