Seminarji TehDNA

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (13:03, 29 September 2017) (view source)
 
Line 1: Line 1:
-
Seminarje iz Tehnologije DNA bo v študijskem letu 2013/14 vodila asist. dr. Helena Čelešnik.
+
Seminarje iz Tehnologije DNA bo v študijskem letu 2017/18 vodila doc. dr. Vera Župunski.
-
'''SEMINARJI SO OB TORKIH (ob 14h na dekanatu, soba D30, 1. nadstropje levo).'''
+
Seminarji bodo potekali po prilagojenem urniku, ki ga bo skupaj s temami predstavila docentka na prvi seminarski uri 2. oktobra.
-
Seznam tem za seminarje:
+
Tako kot nekaj predhodnih let bodo seminarji sestavljeni iz dveh delov. V prvem boste vadili oz. ponovili lastnosti vektorjev v tehnologiji DNA in načine kloniranja. V drugem delu pa boste v vlogi nasprotnikov oziroma zagovornikov nekaterih novih tehnik genskega inženirstva predstavili stališča in jih argumentirali.
-
# Mutageneza (16.10.), 3 seminarji: 1. Urban Bezeljak (CRISPR/Cas9) 2. Uroš Stupar (ZFN nukleaze) 3. Helena Vajović (tarčna mutageneza)
+
Ocena seminarjev predstavlja 10 % končne ocene predmeta.
-
# Izražanje na površini (23.10.), 3 seminarji: 1. Mitja Crček (Ribosome display), 2. Klara Tereza Novoselc (Phage display) 3. Živa Marsetič (Predstavitev na površini bakterij)
+
-
# Dvohibridni sistemi (30.10.), 3 seminarji: 1. Katja Kovačič (BiFC) 2. Barbara Žužek (YTH s knjižnico celic HeLa) 3. Bernarda Majc (YTH)
+
-
# Mutageneza/genetika (6.11.), skupaj 3 seminarji: 1. Valter Bergant (scFv phage display), 2. Ana Kapraljević (gene silencing shRNA), 3. Tjaša Blatnik (gene overexpression)
+
-
# GSO v agronomiji (12.11.), 3 seminarji: 1. Niki Bursič (izboljšanje tolerance na mraz in slanost), 2. Petra Malavašič (biofortifikacija riža), 3. Jernej Mustar (rizobakterijska simbioza)
+
-
# Transgenske živali (26.11.), 3 seminarji: 1. Andrea Grof (transgenske kokoši), 2. Eva Lucija Kozak (HMC), 3. Špela Pohleven (transgene podgane)
+
-
# Izvorne celice (3.12.), 4 seminarji: 1. Sara Primec, 2. Alja Zottel, 3. Tjaša Goričan (SCNT), 4. Rok Štemberger
+
-
# DNA-diagnostika (10.12.), 4 seminarji: 1. Tina Gregorič , 2. Eva Knapič, 3. Veronika Jarc, 4. Jana Verbančič
+
-
# Forenzika, arheologija, sistematika (17.12.), 3 seminarji: 1. Matja Zalar, 2. Andreja Bratovš, 3. Maja Remškar
+
-
# Mikromreže, genomike (7.1.), 3 seminarji: 1. Andrej Vrankar (microarray-gene chips), 2. Filip Kolenc 3. Nastja Štemberger
+
-
# Gensko zdravljenje (14.1.), 3 seminarji: 1. Ana Dolinar 2. Staša Komljenovič, 3. Katarina Uršič
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETEK ZA SEMINAR 21.1.2014''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
 
+
-
# Tamara Marić ([[Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana]])
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 14.1.2014''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
 
+
-
# Ana Dolinar ([[Retinal Gene Therapy]]) Vprašanja: Tamara Marić, Primec Sara, Jarc Veronika
+
-
# Staša Komljenovič ([[Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin]]) Vprašanja: Vrankar Andrej, Grof Andrea, Štemberger Nastja
+
-
# Katarina Uršič ([[Combined Cancer Gene Therapy]]) Vprašanja: Kozak Eva Lucija, Vajović Helena
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 7.1.2014''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
 
+
-
# Andrej Vrankar ([[microarray-gene chips]]) Vprašanja: Mustar Jernej, Žužek Barbara
+
-
# Filip Kolenc ([[integration of multiple omics datasets]]) Vprašanja: Blatnik Tjaša, Majc Bernarda
+
-
# Nastja Štemberger ([[metabolomics]]) Vprašanja: Kapraljević Ana, Zottel Alja
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 17.12.2013''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
 
+
-
'''Študente naprošam, da si preberejo članek Maje Remškar, ker bomo v torek za ta članek skupaj sestavili recenzijo. Izbrala sem ga, ker je zelo kratek in enostaven, tako da vam ne bo vzel preveč časa. Hvala, Helena Čelešnik'''
+
-
 
+
-
# Matja Zalar ([[Arheologija, Whole-Genome Capture Method]]) Vprašanja: Goričan Tjaša, Grof Andrea
+
-
# Andreja Bratovš ([[Sistematika, Human Gut Microbiome]]) Vprašanja: Kozak Eva Lucija, Pohleven Špela
+
-
# Maja Remškar ([[Forenzika, Determining the Body Fluid Origin]]) Vprašanja: Štemberger Rok, Verbančič Jana
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 10.12.2013:''' '''dolžina predstavitve: 13 min, čas za vprašanja: 9 min na seminar.
+
-
 
+
-
PROSIM, DA SE STRIKTNO DRŽITE DOLŽINE PREDSTAVITEV, KER IMAMO TA TEDEN 4 SEMINARJE
+
-
# Tina Gregorič ([[Comparative genomic hybridization (CGH) arrays]]) Vprašanja: Crček Mitja, Majc Bernarda
+
-
# Eva Knapič ([[Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay ]]) Vprašanja: Stupar Uroš, Malavašič Petra
+
-
# Veronika Jarc ([[identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities ]]) Vprašanja: Marsetič Żiva, Bursić Niki
+
-
# Jana Verbančič ([[multiplex oligonucleotide ligation assay]]) Vprašanja: Bezeljak Urban, Żużek Barbara
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 3.12.2013:''' '''dolžina predstavitve: 13 min, čas za vprašanja: 9 min na seminar.
+
-
 
+
-
PROSIM, DA SE STRIKTNO DRŽITE DOLŽINE PREDSTAVITEV, KER IMAMO TA TEDEN 4 SEMINARJE
+
-
# Sara Primec([[Stem Cell Educator therapy]]) Vprašanja: Bergant Valter, Novoselc Klara Tereza
+
-
# Alja Zottel ([[hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification]]) Vprašanja: Dolinar Ana, Kapraljević Ana
+
-
# Tjaša Goričan ([[Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT]]) Vprašanja: Vrankar Andrej, Uršič Katarina
+
-
# Rok Štemberger ([[neural stem cells]]) Vprašanja: Komljenović Staša, Blatnik Tjaša
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 26.11.2013 (ob 14h, soba D30)''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
# Andrea Grof ([[transgenske kokoši]]) Vprašanja: Zottel Alja, Vajović Helena
+
-
# Eva Lucija Kozak ([[HMC]]) Vprašanja: Štemberger Nastja, Knapič Eva
+
-
# Špela Pohleven ([[transgene podgane]]) Vprašanja: Bratovš Andreja, Kovačič Katja
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 12.11.2013 (ob 14h na dekanatu - D30)''' '''Dolžina predstavitve: 13 min'''
+
-
# Niki Bursič ([[izboljšanje tolerance na mraz in slanost]]) (Vsak svoje) vprašanje postavita Kolenc Filip in Primec Sara
+
-
# Petra Malavašič ([[biofortifikacija riža]]) Vprašanje postavita Zalar Matja in Gregorič Tina
+
-
# Jernej Mustar ([[rizobakterijska simbioza]]) Vprašanje postavita Jarc Veronika in Remškar Maja
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 6.11.2013'''
+
-
# Valter Bergant ([[scFv phage display]])
+
-
# Ana Kapraljević ([[gene silencing shRNA]])
+
-
# Tjaša Blatnik ([[gene overexpression]])
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 30.10.2013'''
+
-
# Katja Kovačič ([[BiFC]])
+
-
# Barbara Žužek ([[YTH s knjižnico celic HeLa]])
+
-
# Bernarda Majc ([[YTH]])
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 23.10.2013'''
+
-
# Mitja Crček ([[Predstavitev na ribosomih]])
+
-
# Klara Tereza Novoselc ([[Phage display]])
+
-
# Živa Marsetič ([[Predstavitev na površini bakterij]])
+
-
 
+
-
 
+
-
'''POVZETKI ZA SEMINARJE 14.10.2013'''
+
-
# Urban Bezeljak ([[CRISPR/Cas9]])
+
-
# Uroš Stupar ([[ZFN nukleaze]])
+
-
# Helena Vajović ([[tarčna mutageneza]])
+

Current revision

Seminarje iz Tehnologije DNA bo v študijskem letu 2017/18 vodila doc. dr. Vera Župunski.

Seminarji bodo potekali po prilagojenem urniku, ki ga bo skupaj s temami predstavila docentka na prvi seminarski uri 2. oktobra.

Tako kot nekaj predhodnih let bodo seminarji sestavljeni iz dveh delov. V prvem boste vadili oz. ponovili lastnosti vektorjev v tehnologiji DNA in načine kloniranja. V drugem delu pa boste v vlogi nasprotnikov oziroma zagovornikov nekaterih novih tehnik genskega inženirstva predstavili stališča in jih argumentirali.

Ocena seminarjev predstavlja 10 % končne ocene predmeta.

Personal tools