Revision history of "Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 15:46, 18 March 2010 Veronika Rovanšek (Talk | contribs) (1,387 bytes) (New page: Sestrini so majhi, dobro ohranjeni proteini, ki se množično proizvajajo ob celičnih stresih. Proteini delujejo kot aktivatorji na AMP-odvisne protein kinaze (AMPK) in zaviralece tarčne...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools