Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni

From Wiki FKKT

Revision as of 15:46, 18 March 2010 by Veronika Rovanšek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Sestrini so majhi, dobro ohranjeni proteini, ki se množično proizvajajo ob celičnih stresih. Proteini delujejo kot aktivatorji na AMP-odvisne protein kinaze (AMPK) in zaviralece tarčnega rapamicina (TOR). Sestrin naj bi bil en izmed zavirateljov raka, saj se aktivera s pomočjo gena imenovanega p53, ki je prisoten le v polovici oblelih za rakom. Sestrin zavira TOR, ki je ključni protein kinaze za urejanje rasti celice in presnovo pri ohranjanje celično in organizemsko homeostazo. TOR aktivera kot odgovor na prekomerno zaužito energijo. AMPK se aktivera kot odgovor z zmanjšanjem energetske vrednosti, pod pogojem, da upočasni staranje. AMPK in TOR delujeta antagonistično. Z razvojom zdravil, so dokrili, da zaviranje in vklučevanje AMPK oziroma TOR zadržujemo staranje modelnih oragnizmov. Nova odkitja so prinesla koristne informacije pri raziskavi modelnega organizma: vinski mušici Drosophila. Presenetljivo njena AMPK-TOR signalna pot ustrezno deluje na enak način kot pri sesalcih, saj vsebuje signale Sestrinskega gena. Pri svojem delu ne aktivera gena za Sestrin in ugotovi, da kljub premajhni aktivaciji AMPK in preveliki TOR-a vinske mušice ne kažejo pravilnih znakov v razvojni stopnji. Že pri mladih mušicah so opazili kopičenje trigliceridov, srčno aritmijo, propadanje mišic, ki so značilnosti za ljudi v visoki starosti in s prekomerno težo.

Personal tools