Sfingozin

From Wiki FKKT

Revision as of 19:39, 26 October 2009 by Ursa (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search


Sfingolipidi so polarni membranski lipidi. Imajo polarna in nepolarna področja in jih najdemo tudi v bioloških membranah. Osnovna molekula sfingolipidov je dvovalentni aminoalkohol imenovan sfingozin (sphingosine, sphingosin). Veliko ga najdemo v možganih.


ZGRADBA:

Sfingozin vsebuje 18 ogljikovih atomov in ima dve funkcionalni skupini. To sta aminska in hidroksilna skupina, kateri se lahko kemijsko modificirata in sta vključeni tudi v nastanek sfingolipidov.

Na aminsko skupino sfingozina na mestu C2 se z amidno vezjo lahko poveže maščobna kislina in nastane molekula caramid, ki je izhodna molekula za ostale sfingolipide in ima dva nepolarna repa in polarno glavo.

Povezavo med aminsko vezjo sfingozina in maščobno skupino lahko vidite tukaj.

SPLOŠNA STRUKTURA SFINGOZINA:

Sfingozin ima na aminski skupini C2 vezano maščobno kislino in na hidroksilni skupini C1 substituent X.

Če X zamenjamo z:

a) vodikom,

b) fosfoholinom,

c) glukozo ali

d) kompleksi oligosaharidov

dobimo štiri glavne skupine sfingolipidov.

To so:

a) ceramidi,

b) sfingomielini,

c) cerebrozidi ali glukozilcerebrozidi in

d) gangliozidi.


Splošne strukture sfingozina, ceramida in sfingomielina si lahko ogledate tukaj.

VIRI:

R. Boyer: TEMELJI BIOKEMIJE,Študentska založba 2005, Ljubljana (str.: 217-218)

http://web.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/studenti/Teze/Biologi/Membr.pdf

http://web.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/studenti/Teze/BIKEGO/7-lipidi.pdf

Personal tools