Revision history of "Simbiotske bakterije proizvajajo preventivno kombinacijo antibiotikov za zaščito larv os"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:17, 13 May 2010 Damjana Hriberšek (Talk | contribs) (1,760 bytes) (New page: Ose grebače rodu ''Philanthus'' oziroma čebelji volkci se proti patogenim organizmom borijo tako, da v kokonih larv gojijo specifične simbiotske bakterije. Znanstvenikom je uspelo raz...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools