Revision history of "Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 15:46, 31 March 2010 Matic Pavlin (Talk | contribs) (1,500 bytes) (New page: ''Staphylococcus aureus'' je bakterija iz rodu stafilokokov. Ta bakterija je povzorčitelj tako kožnih kot tudi drugih bolezni (pljučnica, meningitis...). Za zdrave ljudi ni tako nevarna...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools