Soline18 - metode

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MDolinar (Talk | contribs)
(New page: Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18. * Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata * Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih * Metode za dolo...)
Next diff →

Revision as of 13:30, 7 May 2018

Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18.

  • Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
  • Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
  • Metode za določanje pestrosti mikrobiote
  • Metode za določanje slanosti
  • Metode za določanje protimikrobnega delovanja
  • Metode za izolacijo mikroorganizmov
Personal tools