Soline18 - metode

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18. * Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata * Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih * Metode za dolo...)
Line 1: Line 1:
Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18.
Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18.
 +
* Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 +
* Metode za izolacijo mikroorganizmov
* Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
* Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
* Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
* Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
Line 6: Line 8:
* Metode za določanje slanosti
* Metode za določanje slanosti
* Metode za določanje protimikrobnega delovanja
* Metode za določanje protimikrobnega delovanja
-
* Metode za izolacijo mikroorganizmov
 

Revision as of 13:45, 7 May 2018

Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18.

  • Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
  • Metode za izolacijo mikroorganizmov
  • Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
  • Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
  • Metode za določanje pestrosti mikrobiote
  • Metode za določanje slanosti
  • Metode za določanje protimikrobnega delovanja
Personal tools